Odbiór Roll-upów

Odbiór Roll-upów

Informujemy, że nieodebrane roll-up’y z hotelu Qubus można odebrać na portierni Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN przy ul. J. Wybickiego 7A w Krakowie.

26-02-2020 12:39

Partnerzy: