Dostęp do internetu podczas Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Dostęp do internetu podczas Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że specjalnie dla naszych gości udostępniliśmy na czas trwania XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej w hotelu Qubus sieć WiFi o nazwie “IGSMIE”. Do połączenia się z siecią nie jest wymagane żadne hasło.

23-02-2015 9:00

Partners: