Złoty Partner SEP 2018:

Program

Program XXVI SEP

Czytaj
Program XXVI SEP
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Program

Środa - 22.02.2017

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 - 14:00 Sesja plenarna: Restrukturyzacja ponad wszystko
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 17:00 Sesja plenarna: Kopalnia Przyszłości
17:00 - 17:45 Przerwa kawowa
17:45 - 19:15 Obrady w sesjach:
Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż cz. 1
Stateczność wyrobisk przyścianowych – klucz do efektywnej eksploatacji
Restrukturyzacja ponad wszystko
Eksploatacja w warunkach zagrożeń naturalnych – tąpania cz. 1
19:15 - 20:00 Kolacja
20:45 - 22:00 Wieczór Szkoły Eksploatacji Podziemnej: Koncert zespołu KROKE (sala I piętro)
22:00 - Spotkanie koleżeńskie w klubie Mile Stone (hotel Qubus)

Czwartek - 23.02.2017

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:30 - 10:30 Obrady w sesjach:
Sesja laureatów konkursu im. B. Krupińskiego – edycja 2016
Transport i odstawa cz. 1
Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż cz. 2
Automatyzacja i robotyzacja – droga do cyfryzacji górnictwa
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 13:00 Obrady w sesjach:
Informatyka w górnictwie
Transport i odstawa cz. 2
Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż cz. 3
Eksploatacja w warunkach zagrożeń naturalnych – tąpania cz. 2
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:30 Obrady w sesjach:
Informatyczny system harmonogramowania i planowania produkcji górniczej na przykładzie wdrożenia w LW Bogdanka S.A.
Sesja Górnictwo OK
Eksploatacja w warunkach zagrożeń naturalnych – zagrożenia gazowe
Technika i technologia głębienia szybów cz. 1
16:30 - 17:30 Przerwa kawowa
17:30 - Raporty branżowe i Gala konkursowa

Koncert Mai Sikorowskiej z zespołem Sokół Orkestar (sala I piętro)

Wspólne zdjęcie uczestników Szkoły

Spotkanie towarzyskie

Piątek - 24.02.2017

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
06:30 - 13:45 Wycieczka techniczna do KWK Budryk (15 osób)
09:00 - 10:30 Obrady w sesjach:
Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż cz. 4
Harmonizacja i standaryzacja klasyfikacji zasobów złóż kopalin
Doskonalenie systemu zarządzania kosztami w kopalniach ze szczególnym uwzględnieniem procesu efektywności eksploatacji złoża
Technika i technologia głębienia szybów cz. 2
10:30 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:00 Obrady w sesjach:
Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż cz. 4
Harmonizacja i standaryzacja klasyfikacji zasobów złóż kopalin
Doskonalenie systemu zarządzania kosztami w kopalniach ze szczególnym uwzględnieniem procesu efektywności eksploatacji złoża
Technika i technologia głębienia szybów cz. 2
12:00 - 13:00 Obiad i wyjazd uczestników

Środa - 22.02.2017

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 11:00 Rejestracja uczestników
11:00 - 14:00 Sesja plenarna: Restrukturyzacja ponad wszystko
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 17:00 Sesja plenarna: Kopalnia Przyszłości
17:00 - 17:45 Przerwa kawowa
17:45 - 19:15 Obrady w sesjach:
Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż cz. 1
Stateczność wyrobisk przyścianowych – klucz do efektywnej eksploatacji
Restrukturyzacja ponad wszystko
Eksploatacja w warunkach zagrożeń naturalnych – tąpania cz. 1
19:15 - 20:00 Kolacja
20:45 - 22:00 Wieczór Szkoły Eksploatacji Podziemnej: Koncert zespołu KROKE (sala I piętro)
22:00 - Spotkanie koleżeńskie w klubie Mile Stone (hotel Qubus)

Partnerzy: