Złoty sponsor/partner:

biuletyn

Biuletyn XXVII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVII SEP
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Program

Poniedziałek - 26.02.2018

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - Rejestracja uczestników
10:00 - 12:30 Sesja Plenarna: Surowce mineralne w perspektywie roku 2050
12:30 - 13:30 Obiad
13:30 - 19:00 Obrady w sesjach:
Warsztaty: Droga do koncesji na działalność poszukiwawczą i wydobywczą - bariery i uwarunkowania – jak skutecznie pozyskać koncesję?
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż cz.I
Zasilanie, łączność, monitoring w podziemnej eksploatacji złóż
Analiza danych w zdalnej diagnostyce maszyn i zarządzaniu produkcją
Obudowy kotwiowe na drodze do poprawy efektywności drążenia wyrobisk
CSR – miejsce w zrównoważonym rozwoju – współpraca z samorządami
Budownictwo szybowe – aktualne problemy i kierunki rozwoju
19:00 - 20:00 Kolacja
20:00 - Wieczór Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Wtorek - 27.02.2018

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Obrady w sesjach - sale hotelu Qubus:
Warsztaty: Innowacyjne rozwiązania w inwentaryzacji przyrodniczej i obserwacjach stanu środowiska
Przemysłowy Internet Rzeczy – wyzwania rozwojowe i przyszłość realizacji w górnictwie
Zagrożenia naturalne – destabilizacja wydobycia cz. I
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż cz.II
Panel dyskusyjny: Jak budować strategię i przyszłość przedsiębiorstwa górniczego
Transport taśmowy – w kierunku poprawy efektywności wydobycia
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - Wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego z hotelu Qubus
15:00 - 17:00 Sesja plenarna w Teatrze im. Juliusza Słowackiego: Wyzwania dla górnictwa podziemnego w Polsce
17:00 - 17:30 Przerwa kawowa
17:30 - Uroczysta sesja 25 lat Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Raporty branżowe
Gala Konkursowa
- Koncert Galowy Krakowskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej
20:30 - 23:00 Bankiet - Spotkanie Towarzyskie

Środa - 28.02.2018

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
06:00 - Wycieczka techniczna
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 12:00 Obrady w sesjach:
Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego
Zagrożenia naturalne – destabilizacja wydobycia cz. II
10:00 - 18:00 Metan z pokładów węgla jako surowiec mineralny i jego zastosowania

Wtorek - 27.02.2018

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Obrady w sesjach - sale hotelu Qubus:
Warsztaty: Innowacyjne rozwiązania w inwentaryzacji przyrodniczej i obserwacjach stanu środowiska
Przemysłowy Internet Rzeczy – wyzwania rozwojowe i przyszłość realizacji w górnictwie
Zagrożenia naturalne – destabilizacja wydobycia cz. I
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż cz.II
Panel dyskusyjny: Jak budować strategię i przyszłość przedsiębiorstwa górniczego
Transport taśmowy – w kierunku poprawy efektywności wydobycia
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - Wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego z hotelu Qubus
15:00 - 17:00 Sesja plenarna w Teatrze im. Juliusza Słowackiego: Wyzwania dla górnictwa podziemnego w Polsce
17:00 - 17:30 Przerwa kawowa
17:30 - Uroczysta sesja 25 lat Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Raporty branżowe
Gala Konkursowa
- Koncert Galowy Krakowskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej
20:30 - 23:00 Bankiet - Spotkanie Towarzyskie

Środa - 28.02.2018

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
06:00 - Wycieczka techniczna
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 12:00 Obrady w sesjach:
Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego
Zagrożenia naturalne – destabilizacja wydobycia cz. II
10:00 - 18:00 Metan z pokładów węgla jako surowiec mineralny i jego zastosowania

Partnerzy: