Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

Biuletyn XXVII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Program

Poniedziałek - 26.02.2018

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - Rejestracja uczestników
10:00 - 12:30 Sesja Plenarna: Surowce mineralne w perspektywie roku 2050
12:30 - 13:30 Obiad
13:30 - 19:00 Obrady w sesjach:
Warsztaty: Droga do koncesji na działalność poszukiwawczą i wydobywczą - bariery i uwarunkowania – jak skutecznie pozyskać koncesję?
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż cz. I
Zasilanie, łączność, monitoring w podziemnej eksploatacji złóż
Analiza danych w zdalnej diagnostyce maszyn i zarządzaniu produkcją
Planowanie i harmonogramowanie produkcji górniczej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Obudowy kotwiowe na drodze do poprawy efektywności drążenia wyrobisk
CSR – miejsce w zrównoważonym rozwoju – współpraca z samorządami
Budownictwo szybowe – aktualne problemy i kierunki rozwoju
19:00 - 20:00 Kolacja
20:15 - Wieczór Promocyjny SEP - Spektakl w wykonaniu Grupy Rafała Kmity
Po spektaklu spotkanie w Jazz Club Mile Stone, poziom -1., Hotel Qubus

Wtorek - 27.02.2018

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Obrady w sesjach - sale hotelu Qubus:
Warsztaty: Innowacyjne rozwiązania w inwentaryzacji przyrodniczej i obserwacjach stanu środowiska
Przemysłowy Internet Rzeczy – wyzwania rozwojowe i przyszłość realizacji w górnictwie
Zagrożenia naturalne – destabilizacja wydobycia cz. I
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż cz. II
Kierunki obniżenia kosztów procesów technologicznych
Panel dyskusyjny: Jak budować strategię i przyszłość przedsiębiorstwa górniczego
Transport taśmowy – w kierunku poprawy efektywności wydobycia
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - Wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego spod hotelu Qubus
15:00 - 17:00 Sesja plenarna w Teatrze im. Juliusza Słowackiego: Wyzwania dla górnictwa podziemnego w Polsce
17:00 - 17:30 Przerwa kawowa
17:30 - Uroczysta sesja 25 lat Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Raporty branżowe:
- Krzysztof Król, Wiceprezes WUG - Raport o stanie bezpieczeństwa w kopalniach
- Raport o stanie górnictwa węgla kamiennego
- Raport o stanie górnictwa rud miedzi

Gala Konkursowa:
- Adam Mirek, Prezes WUG, Piotr Wojtacha, Wiceprezes WUG - Konkurs Bezpieczna Kopalnia
- Albin Zdanowski, Przegląd Górniczy - Konkurs im. Prof. Bolesława Krupińskiego
- Jacek Korski, Famur S.A., Anna Zych, Wydawnictwo Górnicze - Turniej Wiedzy Górniczej
- Wręczenie wyróżnień SEP 2018

Wspólne zdjęcie uczestników SEP 2018

Koncert Galowy Krakowskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej
20:30 - 23:00 Bankiet - Spotkanie Towarzyskie

Środa - 28.02.2018

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 12:00 Obrady w sesjach:
Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego
Zagrożenia naturalne – destabilizacja wydobycia cz. II
10:00 - 18:00 Metan z pokładów węgla jako surowiec mineralny i jego zastosowania

Wtorek - 27.02.2018

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Obrady w sesjach - sale hotelu Qubus:
Warsztaty: Innowacyjne rozwiązania w inwentaryzacji przyrodniczej i obserwacjach stanu środowiska
Przemysłowy Internet Rzeczy – wyzwania rozwojowe i przyszłość realizacji w górnictwie
Zagrożenia naturalne – destabilizacja wydobycia cz. I
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż cz. II
Kierunki obniżenia kosztów procesów technologicznych
Panel dyskusyjny: Jak budować strategię i przyszłość przedsiębiorstwa górniczego
Transport taśmowy – w kierunku poprawy efektywności wydobycia
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - Wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego spod hotelu Qubus
15:00 - 17:00 Sesja plenarna w Teatrze im. Juliusza Słowackiego: Wyzwania dla górnictwa podziemnego w Polsce
17:00 - 17:30 Przerwa kawowa
17:30 - Uroczysta sesja 25 lat Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Raporty branżowe:
- Krzysztof Król, Wiceprezes WUG - Raport o stanie bezpieczeństwa w kopalniach
- Raport o stanie górnictwa węgla kamiennego
- Raport o stanie górnictwa rud miedzi

Gala Konkursowa:
- Adam Mirek, Prezes WUG, Piotr Wojtacha, Wiceprezes WUG - Konkurs Bezpieczna Kopalnia
- Albin Zdanowski, Przegląd Górniczy - Konkurs im. Prof. Bolesława Krupińskiego
- Jacek Korski, Famur S.A., Anna Zych, Wydawnictwo Górnicze - Turniej Wiedzy Górniczej
- Wręczenie wyróżnień SEP 2018

Wspólne zdjęcie uczestników SEP 2018

Koncert Galowy Krakowskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej
20:30 - 23:00 Bankiet - Spotkanie Towarzyskie

Partnerzy: