Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Bezpieczne rozwiązania urządzeń do kontroli zbiorników retencyjnych w kopalniach

Data: Wtorek 26.02.2019

Sesja: Specjalistyczne budownictwo podziemne cz. I

Godzina/Sala: 10:10 - 10:30 - C


Tytuł: Bezpieczne rozwiązania urządzeń do kontroli zbiorników retencyjnych w kopalniach

Title: Safe solutions for devices to control retention reservoirs in mines

Autorzy: Tadeusz Jurkiewicz, Jerzy Stotko, Marcin Szydłowski - FRACO Sp. z o.o.

Streszczenie:

W związku z zapisami nowego prawa górniczego, nakładającego na kopalnie posiadanie urządzeń do kontroli zbiorników tak retencyjnych, jak odmiarowych jak i przeróbkowych pojawiła się konieczność dopracowania rozwiązań do zastosowania w różnych konfiguracjach zbiorników . Referat przedstawia rozwiązania już pracujących urządzeń na różnych kopalniach i w różnych warunkach zagrożenia wybuchem. Istotną cechą rozwiązań jest ich: ergonomia, mobilność, skuteczność działania. Przedstawione rozwiązania są efektem wieloletnich prac i doświadczeń we współpracy w jednostkami naukowymi jak Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo techniczna, Politechnika Śląska jak i dozorowymi jak Urząd Dozoru Technicznego, Centrum Badań i Doświadczeń Górnictwa Podziemnego. Ważnym jest podkreślić iż już zastosowane rozwiązania spotkały się z uznaniem Użytkowników co pokazują referencje.

Materiały:

Partnerzy: