Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Problemy związane z udostępnieniem i prowadzeniem eksploatacji w południowo-zachodniej partii złoża Zakładów Górniczych Lubin

Data: Poniedziałek 25.02.2019

Sesja: Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż cz. I

Godzina/Sala: 15:15 - 15:30 - A


Tytuł: Problemy związane z udostępnieniem i prowadzeniem eksploatacji w południowo-zachodniej partii złoża Zakładów Górniczych Lubin

Title: Beginning and conducting copper ore exploitation in south-west ore part of ZG "Lubin" issues

Autorzy: Jacek Młynarczyk, Krzysztof Zawadzki - KGHM Polska Miedź SA

Streszczenie:

Zakłady Górnicze „Lubin” są najstarszą kopalnią funkcjonującą w ramach KGHM Polska Miedź S.A. W związku z pięćdziesięcioletnią działalnością, części złoża charakteryzujące się najlepszą zawartością oraz zlokalizowane w najkorzystniejszych warunkach geologiczno-górniczych w znacznej mierze zostały wyeksploatowane. W związku z powyższym zaszła konieczność rozszerzenia działalności górniczej także na części obszaru górniczego, gdzie warunki naturalne usytuowania złoża są znacznie bardziej niekorzystne. Udostępnienie, a następnie prowadzenie eksploatacji w polach, które cechują się dużą zmiennością miąższości, znacznym i dodatkowo zmiennym nachyleniem, zlokalizowanych w mocno zawodnionych rejonach o skomplikowanej budowie geologicznej, wymagało przezwyciężenia wielu trudności. Wiele spośród nich po raz pierwszy zaobserwowano w opisywanym rejonie. Dalsze planowanie robót górniczych nie było możliwe bez szczegółowego rozpoznania warunków geologicznych i hydrogeologicznych zalegania złoża, rozpoznania struktury, miąższości i własności mechanicznych poszczególnych warstw skał zalegających bezpośrednio nad nim. Dodatkowo w ostatnich latach w ZG „Lubin” coraz powszechniej zaczęto wykorzystywać technologię skanowania laserowego w wyrobiskach górniczych, jako narzędzie wspomagające w procesie projektowania eksploatacji.

Materiały:

Partnerzy: