Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Doktoraty wdrożeniowe narzędziem innowacji w KGHM Polska Miedź SA

Data: Poniedziałek 25.02.2019

Sesja: Sesja plenarna – Górnictwo wobec wyzwań COP24

Godzina/Sala: 12:20 - 12:40 -


Tytuł: Doktoraty wdrożeniowe narzędziem innowacji w KGHM Polska Miedź SA

Title: do uzupełnienia w terminie wskazanym przez organizatora

Autorzy: Piotr Spaliński - KGHM Polska Miedź S.A., Magdalena Król - KGHM CUPRUM CBR Sp. z o.o.

Streszczenie:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w marcu 2018r. II-gą ogólnopolską edycję konkursu w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”. Program bazuje na rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. poz. 873). Doktoraty wdrożeniowe prowadzone są w systemie dualnym. Oznacza to, że uczestnik programu, równolegle do pracy nad rozprawą doktorską wykonywać będzie swoje obowiązki w miejscu zatrudnienia. Ma to zapewnić możliwość rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych, bezpośrednio związanych z tematami realizowanych prac doktorskich. Program umożliwia szansę na rozwoju relacji pomiędzy uczelnią / instytutem badawczym, a interesariuszami z otoczenia biznesu. Przyczyni się to do intensyfikacji badań naukowych, które posłużą rozwiązaniu konkretnego zagadnienia (problemu) technologicznego w KGHM.
Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: