Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

System klimatyzacji centralnej w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” stan aktualny i perspektywy

Data: Poniedziałek 25.02.2019

Sesja: Wyzwania techniczne jako skutek rosnącej skali zagrożeń naturalnych cz. I

Godzina/Sala: 14:30 - 14:45 - B


Tytuł: System klimatyzacji centralnej w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” stan aktualny i perspektywy

Title: Central air-conditioning system in O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" current state and perspectives.

Autorzy: Wojciech Włodarczyk - KGHM Polska Miedź SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Streszczenie:

W referacie przedstawiono system klimatyzacji centralnej eksploatowany od 2011 roku w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” - kopalni należącej do KGHM Polska Miedź S.A. Opisano zasadę działania systemu, stan aktualny wraz z planowaną rozbudową. Scharakteryzowano sytuację geotermiczną eksploatowanego złoża oraz zagrożenia klimatyczne w kontekście ich powstawania i aktualnej sytuacji prawnej. Przedstawiono skuteczne metody zwalczania zagrożeń klimatycznych wskazując jednocześnie główne kierunki dalszego działania i perspektywy rozwoju.

Materiały:

Partnerzy: