Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Wybrane aspekty budowy geologicznej złoża węgla kamiennego Knurów w świetle badań modelowych

Data: Wtorek 26.02.2019

Sesja: Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Godzina/Sala: 10:35 - 10:50 - A


Tytuł: Wybrane aspekty budowy geologicznej złoża węgla kamiennego Knurów w świetle badań modelowych

Title: Selected aspects of the geological structure of the Knurów coal deposit in accordance with model research

Autorzy: Piotr Sosnowski - JSW SA, KWK Knurów-Szczygłowice

Streszczenie:

Złoże węgla kamiennego Knurów charakteryzuje się bogatą tektoniką fałdowo-uskokową oraz zmiennie wykształconym morfologicznie nadkładem. W granicach złoża wydziela się strefę fałdową nazwaną antyklina knurowską oraz cztery zespoły uskoków o łącznych amplitudach dochodzących do kilkudziesięciu metrów. Podczas wykonywania modelu 3D złoża natrafiono na szereg komplikacji związanych z poprawną interpretacją przebiegu i wykształcenia wyżej wymienionych struktur tektonicznych. Przy szczegółowej analizie etapowo wykonywanego modelu 3D zaczęto wprowadzać dodatkowe dane wymuszając tym samym na programie modelowanie wg zadanych założeń. Proces ten objął rejony złoża słabo rozpoznane lub udokumentowane w stopniu wymagającym ingerencji geologa.

Materiały:

Partnerzy: