Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Psychologiczne aspekty informowania rodzin ofiar wypadków w górnictwie

Data: Poniedziałek 25.02.2019

Sesja: CSR – górnictwo a jego otoczenie społeczne – szanse i wyzwania

Godzina/Sala: 15:45 - 16:00 - G


Tytuł: Psychologiczne aspekty informowania rodzin ofiar wypadków w górnictwie

Autorzy: Katarzyna Cichy-Szczepańska - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA

Streszczenie:

Wypadki ciężkie i śmiertelne w górnictwie można analizować na wiele sposobów. Specyficzny jest ich kontekst psychologiczny i wymiar społeczny. Okoliczność ta rodzi, bowiem między innymi obowiązek delegowania przez przedsiębiorcę górniczego na wybranych pracowników zadania poinformowania o tym fakcie bliskich osoby poszkodowanej. Z psychologicznego punktu widzenia, patrząc przez pryzmat subiektywnych odczuć członków delegacji powiadamiającej, obowiązek ten należy określić zadaniem trudnym do wykonania i silnie obciążającym psychicznie. Dlatego skład delegacji nie powinien być przypadkowy a jej członkowie powinni posiadać gotowość do podjęcia tego obowiązku oraz istotne kompetencje społeczne i predyspozycje psychologiczne. Przydatne jest ponadto przeszkolenie i przygotowanie merytoryczne w omawianym zakresie. Spełnienie powyższych warunków jest wymogiem niezbędnym, aby członkowie delegacji uczestniczący w informowaniu rodziny ofiary wypadku ponieśli jak najmniejsze koszty emocjonalne tej sytuacji, humanitarnie i profesjonalnie wypełnili zadanie, godnie reprezentując pracodawcę.

Materiały:

Partnerzy: