Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Turniej Wiedzy Górniczej

Jak to od kilkunastu lat bywa, jednym z punktów Szkoły Eksploatacji Podziemnej będzie kolejna, 14. edycja Turnieju Wiedzy Górniczej.

W jury konkursu zasiądą dr inż. Cezary Bachowski (KGHM Polska Miedź SA), dr inż. Sylwester Rajwa (Główny Instytut Górnictwa) oraz dr inż. Jacek Korski (FAMUR SA) oraz dr hab. inż. Jacek Sobczyk, prof. IGSMiE PAN.

Konkurs odbędzie się w języku polskim, w formie testu jednokrotnego wyboru. W przypadku braku rozstrzygnięcia pierwszych trzech miejsc odbędzie się dogrywka.

Literatura konkursu:

1. Stanisław Piechota – Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń, Wydawnictwa Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2008

2. Praca zbiorowa pod red. A. Piestrzyńskiego – Monografia KGHM Polska Miedź S.A., KGHM „Cuprum”. Centrum Badawczo-Rozwojowe Wrocław 2007 (część I i III)

3. Chudek M. i in. – Zasady doboru i projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice-Kraków-Katowice 2000.

4. Stanisław Prusek – Stateczność wyrobisk ścianowych podczas eksploatacji pokładów węgla kamiennego z zawałem stropu, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2016

5. Prawo geologiczne i górnicze wraz z obecnie obowiązującymi aktami wykonawczymi

6. Szeroko rozumiana wiedza dotycząca obecnego stanu górnictwa w Polsce i na Świecie, ze szczególnym naciskiem na górnictwo węgla kamiennego, miedzi oraz cynku i ołowiu.

Partnerzy: