Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

Biuletyn XXVII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVII SEP
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Video

lub
Ocena poziomu zagrożeń metanowego i pożarami endogenicznymi w rejonach ścian przewietrzanych z doświeżaniem wylotowego prądu powietrza w świetle obowiązujących przepisów

Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego

Temat: Ocena poziomu zagrożeń metanowego i pożarami endogenicznymi w rejonach ścian przewietrzanych z doświeżaniem wylotowego prądu powietrza w świetle obowiązujących przepisów
Autor: prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Video
Optymalizacja obudowy wyrobisk przyścianowych zlokalizowanych na głębokości większej niż 1000 m

Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego

Temat: Optymalizacja obudowy wyrobisk przyścianowych zlokalizowanych na głębokości większej niż 1000 m
Autor: dr inż. Andrzej Walentek, dr inż. Zbigniew Lubosik - Główny Instytut Górnictwa
Video
Metoda oceny zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych i pogórniczych

Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego

Temat: Metoda oceny zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych i pogórniczych
Autor: dr inż. Dariusz Ignacy - Główny Instytut Górnictwa
Video
Deformacje powierzchni spowodowane częściową eksploatacją w górnictwie węgla kamiennego

Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego

Temat: Deformacje powierzchni spowodowane częściową eksploatacją w górnictwie węgla kamiennego
Autor: dr hab. inż. Andrzej Kowalski, mgr inż. Piotr Polanin, dr inż. Andrzej Walentek - Główny Instytut Górnictwa
Video
Standaryzacja dokumentowania skutków wstrząsów górniczych w budynkach i obiektach infrastruktury technicznej warunkiem rozwoju skali intensywności drgań GSI GZWKW

Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego

Temat: Standaryzacja dokumentowania skutków wstrząsów górniczych w budynkach i obiektach infrastruktury technicznej warunkiem rozwoju skali intensywności drgań GSI GZWKW
Autor: Mgr inż. Tomasz Kowal, mgr inż Adam Barański - Polska Grupa Górnicza S.A., dr inż Andrzej Tor - Becker Warkop
Video
Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW

Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego

Temat: Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW
Autor: Dr inż. Józef Pyra, mgr inż. Michał Dworzak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, mgr inż. Bartosz Papiński - KGHM Polska Miedź SA.
Video
Przestrzenna analiza między poziomowej migracji pustki poeksploatacyjnej w ujęciu probabilistycznym

Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego

Temat: Przestrzenna analiza między poziomowej migracji pustki poeksploatacyjnej w ujęciu probabilistycznym
Autor: mgr inż. Artur Guzy, dr hab. inż. Agnieszka Malinowska - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, mgr inż. Paweł Ulmaniec - Kopalnia Soli, prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Video
Bilans dochodów publicznych kreowanych w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 2013-2015

Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego

Temat: Bilans dochodów publicznych kreowanych w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 2013-2015
Autor: Dr inż. Piotr Krawczyk, mgr inż. Joanna Krzemień - Główny Instytut Górnictwa
Video
Górnictwo w pogoni za wzrostem wydajności

Sesja plenarna w Teatrze im. Juliusza Słowackiego: Wyzwania dla górnictwa podziemnego w Polsce

Temat: Górnictwo w pogoni za wzrostem wydajności
Autor: dr inż. Jerzy Kicki - IGSMiE PAN
Video
Strategiczne wyzwania sfery wydobywczej KGHM Polska Miedź SA w perspektywie roku 2030

Sesja plenarna w Teatrze im. Juliusza Słowackiego: Wyzwania dla górnictwa podziemnego w Polsce

Temat: Strategiczne wyzwania sfery wydobywczej KGHM Polska Miedź SA w perspektywie roku 2030
Autor: Dariusz Świderski - KGHM Polska Miedź S.A.
Video
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Partnerzy: