Video

lub
System Zarządzania Złożem w LW Bogdanka SA - projektowanie i planowanie robót górniczych

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: System Zarządzania Złożem w LW Bogdanka SA - projektowanie i planowanie robót górniczych
Autor: mgr inż. Dariusz Kijanka - LW Bogdanka S.A.
Video
Modelowanie skomplikowanych złóż osadowych z użyciem systemu MineScape

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Modelowanie skomplikowanych złóż osadowych z użyciem systemu MineScape
Autor: Szymon Olesz - Datamine
Video
Prognozowanie jakości węgla koksowego w programie Deswik

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Prognozowanie jakości węgla koksowego w programie Deswik
Autor: inżynier Dariusz Owczarek, magister Krzysztof Przontka - JSW S.A., KWK Budryk
Video
System zarządzania złożem w LW Bogdanka - cyfrowy model złoża

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: System zarządzania złożem w LW Bogdanka - cyfrowy model złoża
Autor: Dawid Mól - LW Bogdanka SA
Video
Nowe spojrzenie na rozpoznanie geologiczne złoża Bzie-Dębina, ze szczególnym uwzględnieniem korelacji pokładów i parametrów jakościowych węgla

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Nowe spojrzenie na rozpoznanie geologiczne złoża Bzie-Dębina, ze szczególnym uwzględnieniem korelacji pokładów i parametrów jakościowych węgla
Autor: Magister Inżynier Dominik Kowalczyk - JSW SA, KWK Jastrzębie-Bzie
Video
Atuty wdrożenia cyfrowego modelu złoża w aspekcie rozpoznania budowy geologicznej i harmonogramowania produkcji na przykładzie złoża Knurów

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Atuty wdrożenia cyfrowego modelu złoża w aspekcie rozpoznania budowy geologicznej i harmonogramowania produkcji na przykładzie złoża Knurów
Autor: mgr Piotr Sosnowski, mgr inż. Joanna Kuchenbecker-Gacka - JSW SA, KWK Knurów-Szczygłowice, mgr inż. Dominik Galica - IGSMiE PAN
Video
Geomatyka Górnicza - identyfikacja barier wdrożeniowych oprogramowania geoinformacyjnego w polskim górnictwie

Nowoczesne technologie pomiaru i modelowania 3D

Temat: Geomatyka Górnicza - identyfikacja barier wdrożeniowych oprogramowania geoinformacyjnego w polskim górnictwie
Autor: Dr inż. Artur Krawczyk - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Video
dr inż. Jerzy Kicki zaprasza do udziału w XXIX Szkole Eksploatacji Podziemnej

dr inż. Jerzy Kicki zaprasza do udziału w XXIX Szkole Eksploatacji Podziemnej

Video

Partnerzy: