Program SEP 2021

10 XXX SZKOŁA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ 27-29 WRZEŚNIA 2021 WTOREK 28 WRZEŚNIA 2021 SALE WYKŁADOWE HOTELU QUBUS I TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 07:00 – 08:30 Ś niadanie 08:30 – 11:30 O brady w sesjach ( sale hotelu Q ubus ): – M etan w kontekście transformacji sektora węglowego cz . II ( methane in the context of the transition of the coal sector part 2/2 ) sala a – G órnictwo wobec rewolucji cyfrowej – budowa infrastruktury informacyjnej sala B – P oprawa efektywności energetycznej i rozwój oze w działaniach przedsiębiorstw górniczych sala c – D rugie życie szybów górniczych sala d – N owe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż sala e – D obre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych sala h 11:30 – 14:00 O brady w sesjach ( sale hotelu Q ubus ): – M etan w kontekście transformacji sektora węglowego cz . II ( methane in the context of the transition of the coal sector part 2/2 ) sala a – N arzędzia informatyczne podnoszące efektywność procesów produkcyjnych w górnictwie sala B – B udowa strategii przedsiębiorstw górniczych – zarządzanie projektami sala c – D rugie życie szybów górniczych sala d – N owe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż sala e – W yzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych cz . I sala h 14:00 – 15:00 O biad 15:00 – 16:00 W yjazd do teatru im . juliusza słowackiego spod hotelu qubus 16:00 – 18:00 P rzywitanie gości i otwarcie obrad w T eatrze – 30 lat szkoły eksploatacji podziemnej . górnictwo zawsze będzie … ale inaczej – P anel dyskusyjny : T ransformacja górnictwa węgla kamiennego w kierunku magazynów energii 18:00 – 18:30 P rzerwa kawowa 18:00 – 18:30 – J ubileusz 60 - lecia KGHM POLSKA MIEDŹ SA – WUG : R aport o stanie bezpieczeństwa w górnictwie 2020 – ARP KATOWICE : R aport o stanie górnictwa 2020 – zgh bolesław : górnictwo rud cynku i ołowiu przechodzi do historii 19:45 – 20:30 W ręczenie wyróżnień i nagród 20:30 – S potkanie T owarzyskie WTOREK, 28 WRZEŚNIA 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy NTcxNzA3