Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

Biuletyn XXVII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Metan z pokładów węgla jako surowiec mineralny i jego zastosowania

Informacje

Data: środa 28.02.2018

Godzina/Sala: 10:00 - 18:00 - A

Prowadzący: dr hab. inż. M. Borowski, prof. AGH

Galeria zdjęć z sesji

W ostatnich latach metan stał się ważnym źródłem energii w wielu krajach. Również w Polsce, gdzie priorytetem jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, metan z pokładów węgla (MPW) może w istotny sposób przyczynić się do osiągnięcia założonych celów przyjętej polityki energetycznej. Ponad to, w świetle działań Komisji Europejskiej zmierzających do nałożenia opłat za emisję metanu do atmosfery, efektywne zagospodarowanie tego surowca, w niedługim czasie stać się może nie tyle szansą co koniecznością podyktowaną względami ekonomicznymi. Wykorzystanie metanu z pokładów węgla jest więc istotne z punktu widzenia zarówno:

  • gospodarczego, gdyż łatwo dostępne i obfite zasoby MPW mogą służyć jako alternatywny, krajowy surowiec mający zastosowanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej lub w kogeneracji,
  • ekologicznego, gdyż emisja metanu do atmosfery znacząco przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, oraz
  • społecznego, ponieważ obniżenie zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw stałych pozwala na poprawę jakości życia w regionach górniczych, a rozszerzenie profilu działalności kopalń daje szansę na przynajmniej częściowe zachowanie miejsc pracy stopniowo ubywających wraz z postępującą dekarbonizacją gospodarki.

 

W ramach sesji poruszone zostaną następujące tematy związane z pozyskaniem i wykorzystaniem metanu z pokładów węgla:

  • przedeksploatacyjne ujęcie metanu z pokładów węgla otworami wykonywanymi z powierzchni,
  • zastosowanie technologii wierceń kierunkowych i długich otworów wykonywanych z powierzchni jak i z wyrobisk podziemnych,
  • wykorzystanie ujętego metanu w silnikach gazowych i innych instalacjach,
  • wykorzystanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń,
  • skraplanie i sprężenie metanu ujmowanego przez systemy odmetanowania,
  • ujęcie i wykorzystanie metanu z kopalń zamkniętych.
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
10:00 - 10:10 Piotr Woźniak - PGNiG - Polish Oil and Gas Company Opening speech video
10:10 - 10:20 Piotr Kasza - INiG - Oil and Gas Insitute International Centre of Excellence on Coal Mine Methane in Poland video
10:20 - 10:30 Michał Drabik - United Nations Economic Commission for Europe The UNECE Group of Experts on Coal Mine Methane – goals, activities, achievements video
10:30 - 10:40 Hervé Martin - DG Research & Innovation, European Commission European Commission's projects on Coal Mine Methane and transition of the Coal Sector video
10:40 - 11:00 Marek Borowski - Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology The efficiency of capturing methane during mining exploitation in Polish conditions video
11:00 - 11:20 Eugeniusz Krause - GIG - Central Mining Institute, Jacek Skiba - Experimental Mine "Barbara", GIG - Central Mining Institute, Bartłomiej Jura - Department of Gas Hazard Control, GIG - Central Mining Institute Designing the coal panels with high concentration of coal extraction in very gassy coal seams video
11:20 - 11:40 Jacek Skiba - Experimental Mine "Barbara", GIG - Central Mining Institute, Bartłomiej Jura - Department of Gas Hazard Control, GIG - Central Mining Institute, , New Directions in R&D in order to decrease methane hazard and to increase CMM capture - based on GIG experience video
11:40 - 12:00 Janusz Makówka - Department of Rockburst and Rock Mechanics, GIG - Central, Jacek Skiba - Experimental Mine "Barbara", GIG - Central Mining Institute, Bartłomiej Jura - Department of Gas Hazard Control, GIG - Central Mining Institute, Jerzy Król, Marian Zmarzły - JSW S.A. New techniques of coal seam panels' pre-drainage - based on "GASDRAIN" project experience video
12:00 - 12:20 Daniel Brunner - REI Drilling Inc. Directional Drilling Solutions for Methane Drainage video
12:20 - 12:40 Levan Vepkhvadze - Georgian Industrial Group Perspectives, Obstacles and the Ongoing Developments in Coal Mine Methane and Coal Bed Methane in Georgia video
12:40 - 13:00 Vadym Miroshnychenko - Degassing and Ventilation Unit, Technical Development Department, Coal Production Directorate DTEK ENERGY, Oleksiy Zhukovskyy - Technology and Innovation Unit, Technical Development Department, Coal Production Directorate DTEK ENERGY The impact of mine methane on coal production and safety of works at DTEK’s mines video
13:00 - 13:20 Janusz Jureczka - Upper Silesian Branch, Polish Geological Institute - National Research Institute, Piotr Kasza - Reservoir Stimulation Department, Oil and Gas Institute - National Research Institute, Łukasz Kroplewski - PGNiG - Polish Oil and Gas Company Pre-mine Drainage of Methane from Coal Seams in the USCB – Geo-Methane Program video
13:20 - 13:40 Janusz Jureczka - Upper Silesian Branch, Polish Geological Institute - National Research Institute, Piotr Kasza - Reservoir Stimulation Department, Oil and Gas Institute - National Research Institute, Łukasz Kroplewski - PGNiG - Polish Oil and Gas Company CBM Gilowice Project – Workover, Fracturing and Testing video
13:40 - 14:00 Scott Thomson - CoalBed Energy Consultants The Character of Development of CBM in Australia: Technical Success Factors video
14:00 - 15:00 Lunch
15:00 - 15:20 Sevket Durucan - Department of Earth Science and Engineering, Royal School of Mines, Imperial College London Numerical Modelling and Prediction of Abandoned Mine Methane Recovery: Field Application at the Saar Coalfield, Germany video
15:20 - 15:40 Åke Kallstrand - Environment, Climate & Energy, Babcock & Wilcox MEGTEC AMM utilization - Experiences of methods for utilizing of low-quality methane as energy source, applicable for abandoned mining methane video
15:40 - 16:00 Neil Butler UK experience of Transition from Operating Mine to Abandoned Mine Methane
16:00 - 16:20 Clemens Backhaus - A-TEC Anlagentechnik GmbH, Alina Mróz Case study from Germany on the utilisation of mine gas from abandoned mines video
16:20 - 18:00 Moderator: Jacek Skiba - Experimental Mine "Barbara", GIG Panel Discussion video

Partnerzy: