Kontakt

Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Adres Sekretariatu: IGSMiE PAN, 
ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków
NIP: 675-000-19-00

IGSMiE PAN, BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
nr 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001
z dopiskiem „Szkoła”

 

Barbara Marchewczyk

Sekretariat Szkoły, p. 418

tel./fax. (12) 632-13-24
fax. (12) 632-35-24
kom. 500 700 704

szkola@min-pan.krakow.pl

 

Telefon:

Centrala: (12) 632-33-00 w. 621
Sekretariat: wewnetrzny: 654, 621
Wydawnictwa: wewnetrzny: 654, 621
Dział reklamy: wewnetrzny: 654, 621

Formularz kontaktowy

Partnerzy: