Oferta reklamy

Szkoła Eksploatacji Podziemnej jest to największa w Polsce górnicza konferencja skierowana zarówno do osób związanych bezpośrednio z przemysłem wydobywczym w Polsce (kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, surowców skalnych) jak i wspomagających ten przemysł (górnicze przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, instytuty, wyższe uczelnie, centralne organy państwa).

Głównym zadaniem Szkoły jest propagowanie nowych rozwiązań w zakresie technologii i ekonomiki eksploatacji złóż kopalin użytecznych zarówno na etapie opracowań naukowych jak i praktycznych zastosowań.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej od lat jest forum wymiany myśli i poglądów oraz prezentacji rozwiązań technicznych między instytucjami działającymi w branży górniczej.

Możliwości współpracy (pełna oferta do pobrania w pliku pdf):

 • Reklama w trakcie Szkoły:
  • półgodzinna prezentacja działalności komercyjnej Firmy
  • stanowisko wystawowe,
  • wieczór promocyjny,
  • sponsoring koncertu wieczornego (występ zespołu muzycznego).
 • Zamieszczenie reklamy wewnątrz dwóch w ciągu roku wydań Biuletynu Informacyjnego Szkoły.
 • Zamieszczenie reklamy (Logo Firmy i krótka informacja) na kartach kalendarza Szkoły Eksploatacji Podziemnej
 • Zamieszczenie reklamy w materiałach konferencyjnych Szkoły na CD (B-5, kolor, nakład 500 egz.)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA REKLAMY SEP (wypełnij i wyślij)

INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienia prosimy składać do dnia:

 • 25.01.2024 w przypadku wydawnictw,
 • 10.02.2024 w przypadku reklam na stronach www,
 • 10.02.2024 w przypadku prezentacji i wystaw podczas Szkoły.

Po przekroczeniu powyższych terminów prosimy o kontakt telefoniczny.

W przypadku kilku zamówień danej pozycji reklamowej, przy jej ograniczonej ilości, decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku reklam w wydawnictwach prosimy o kontakt w sprawie formatu reklamy i sposobu jej przygotowania.
Zamówienie na reklamę należy złożyć na formularzu (do pobrania ze strony).

W ramach umowy o prowadzeniu promocji Firmy w czasie Szkoły proponujemy dodatkowe działania (poza załączoną informacją w zamówieniach na reklamę):

 • umieszczenie logo Firmy na plakietkach identyfikatorach uczestników Szkoły;
 • umieszczenie logo Firmy w programie konferencyjnym;
 • umieszczenie logo Firmy na „gadżetach” konferencyjnych;
 • druk i wysyłka zaproszeń (format A-6) na prezentację, wieczór promocyjny lub wystawę;
 • insert przekazanych materiałów promocyjnych do teczek konferencyjnych.

Oferta SPECJALNA

Tylko TERAZ prezentacja multimedialnego materiału promocyjnego na mobilnych wielkoformatowych ekranach plazmowych usytuowanych w miejscu obrad – materiał prezentowany jest „non stop” w sekwencyjnie powtarzających się pakietach.

Nie możesz przyjechać? Chcesz by kadra zarządzająca polskim górnictwem zapoznała się z Twoją ofertą? Przyślij prezentację swojej firmy – spowodujemy, że nie przejdzie ona bez echa!

W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt:

Jacek Jarosz
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel./fax : 12 632 13 24, 608 186 594
ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków
e-mail: jjarosz@min-pan.krakow.pl

Partnerzy: