Zamówienie reklamy

Szkoła Eksploatacji Podziemnej jest to największa w Polsce górnicza konferencja skierowana zarówno do osób związanych bezpośrednio z przemysłem wydobywczym w Polsce (kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, surowców skalnych) jak i wspomagających ten przemysł (górnicze przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, instytuty, wyższe uczelnie, centralne organy państwa).

Aby zamówić reklamę, wypełnij formularz zamówienia reklamy SEP.

Szczegółowe informacje o możliwościach współpracy przedstawione zostały na stronie Oferta reklamy.

Partnerzy: