Program

Poniedziałek - 26.02.2024

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 13:00
Sesja Plenarna: Wyzwania transformacji energetycznej w przemyśle

Hotel GALAXY (09:00-15:30)
ISAC GIG - Cyberpoligon SEP 2024
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:20 Obrady w sesjach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych - zagrożenie tąpaniami i sejsmiczne
Geomatyka Górnicza cz.I
Automatyzacja i monitorowanie procesu produkcyjnego w kopalniach podziemnych – polskie doświadczenia we wdrażaniu paradygmatu PRZEMYSŁU 4.0
Metan z kopalń węgla kamiennego w Polsce – skuteczne ograniczanie emisji w aspekcie ochrony klimatu
Dekarbonizacja a magazynowanie energii
Górnictwo w Dobie Zielonej Przemiany - Transformacja technologiczno - przyrodnicza terenów przekształconych

Sesja Cyberbezpieczeństwa - Hotel GALAXY - od 13:00
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle: nowe wyzwania i możliwości cz.I
16:20 - 16:40 Przerwa kawowa
16:40 - 19:00 Obrady w sesjach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych – Aerologia Górnicza
Geomatyka Górnicza cz.I
Automatyzacja i monitorowanie procesu produkcyjnego w kopalniach podziemnych – polskie doświadczenia we wdrażaniu paradygmatu PRZEMYSŁU 4.0
Metan z kopalń węgla kamiennego w Polsce – skuteczne ograniczanie emisji w aspekcie ochrony klimatu
Liderzy transformacji regionów węglowych - Wielkopolska Wschodnia
Górnictwo w Dobie Zielonej Przemiany - Transformacja technologiczno - przyrodnicza terenów przekształconych
19:00 - 20:00 Kolacja
20:15 - Wieczór Szkoły Eksploatacji Podziemnej
Występ Marcina Dańca
21:15 - Spotkanie towarzyskie w klubie MileStone (poziom -1)

Wtorek - 27.02.2024

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 11:00 Obrady w sesjach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż – Drogi zmian w mechanizacji procesów produkcyjnych
Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych - Stateczność Wyrobisk Górniczych
Geomatyka Górnicza cz.II
Transformacja cyfrowa i AI w przemyśle - Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu i eksploatacji surowców
Jak to z tym węglem było, jest i będzie

Sesja Cyberbezpieczeństwa - Hotel GALAXY
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle: nowe wyzwania i możliwości cz.II
11:00 - 11:20 Przerwa kawowa
11:20 - 14:00 Obrady w sesjach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż - Budownictwo podziemne
Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych - Stateczność Wyrobisk Górniczych
Geomatyka Górnicza cz.II
Transformacja cyfrowa i AI w przemyśle - Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu i eksploatacji surowców
Jak to z tym węglem było, jest i będzie
Górnictwo OK: Branża górnicza liderem zrównoważonego rozwoju – wyzwania interesariuszy oraz wytycznych Dyrektywy CSRD i standardów ESRS

Sesja Cyberbezpieczeństwa - Hotel GALAXY
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle: nowe wyzwania i możliwości cz.II
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 15:15 Przejazd do Teatru im. J. Słowackiego
16:00 - 16:15 Jerzy Kicki, IGSMiE PAN: Przywitanie gości i otwarcie obrad w Teatrze
16:15 - 17:15 Panel dyskusyjny: Poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie 2030
17:15 - 18:15 Sesja Jubileuszy
18:15 - 18:30 Przerwa kawowa
18:30 - 20:00 Raporty Branżowe i Gala Konkursowa
20:00 - 22:00 Spotkanie towarzyskie w foyer Teatru

Środa - 28.02.2024

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 12:00 Dzień otwarty IGSMiE PAN - wizyta w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią (ul. Wybickiego 7A, Kraków) - zapisy w punkcie rejestracji uczestników SEP w hotelu Qubus

Dzień z energetyką i OZE

Sesja Cyberbezpieczeństwa - Hotel GALAXY
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle: nowe wyzwania i możliwości cz.III
12:00 - Wyjazd uczestników

Poniedziałek - 26.02.2024

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 13:00
Sesja Plenarna: Wyzwania transformacji energetycznej w przemyśle

Hotel GALAXY (09:00-15:30)
ISAC GIG - Cyberpoligon SEP 2024
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:20 Obrady w sesjach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych - zagrożenie tąpaniami i sejsmiczne
Geomatyka Górnicza cz.I
Automatyzacja i monitorowanie procesu produkcyjnego w kopalniach podziemnych – polskie doświadczenia we wdrażaniu paradygmatu PRZEMYSŁU 4.0
Metan z kopalń węgla kamiennego w Polsce – skuteczne ograniczanie emisji w aspekcie ochrony klimatu
Dekarbonizacja a magazynowanie energii
Górnictwo w Dobie Zielonej Przemiany - Transformacja technologiczno - przyrodnicza terenów przekształconych

Sesja Cyberbezpieczeństwa - Hotel GALAXY - od 13:00
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle: nowe wyzwania i możliwości cz.I
16:20 - 16:40 Przerwa kawowa
16:40 - 19:00 Obrady w sesjach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych – Aerologia Górnicza
Geomatyka Górnicza cz.I
Automatyzacja i monitorowanie procesu produkcyjnego w kopalniach podziemnych – polskie doświadczenia we wdrażaniu paradygmatu PRZEMYSŁU 4.0
Metan z kopalń węgla kamiennego w Polsce – skuteczne ograniczanie emisji w aspekcie ochrony klimatu
Liderzy transformacji regionów węglowych - Wielkopolska Wschodnia
Górnictwo w Dobie Zielonej Przemiany - Transformacja technologiczno - przyrodnicza terenów przekształconych
19:00 - 20:00 Kolacja
20:15 - Wieczór Szkoły Eksploatacji Podziemnej
Występ Marcina Dańca
21:15 - Spotkanie towarzyskie w klubie MileStone (poziom -1)

Wtorek - 27.02.2024

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 11:00 Obrady w sesjach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż – Drogi zmian w mechanizacji procesów produkcyjnych
Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych - Stateczność Wyrobisk Górniczych
Geomatyka Górnicza cz.II
Transformacja cyfrowa i AI w przemyśle - Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu i eksploatacji surowców
Jak to z tym węglem było, jest i będzie

Sesja Cyberbezpieczeństwa - Hotel GALAXY
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle: nowe wyzwania i możliwości cz.II
11:00 - 11:20 Przerwa kawowa
11:20 - 14:00 Obrady w sesjach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż - Budownictwo podziemne
Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych - Stateczność Wyrobisk Górniczych
Geomatyka Górnicza cz.II
Transformacja cyfrowa i AI w przemyśle - Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu i eksploatacji surowców
Jak to z tym węglem było, jest i będzie
Górnictwo OK: Branża górnicza liderem zrównoważonego rozwoju – wyzwania interesariuszy oraz wytycznych Dyrektywy CSRD i standardów ESRS

Sesja Cyberbezpieczeństwa - Hotel GALAXY
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle: nowe wyzwania i możliwości cz.II
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 15:15 Przejazd do Teatru im. J. Słowackiego
16:00 - 16:15 Jerzy Kicki, IGSMiE PAN: Przywitanie gości i otwarcie obrad w Teatrze
16:15 - 17:15 Panel dyskusyjny: Poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie 2030
17:15 - 18:15 Sesja Jubileuszy
18:15 - 18:30 Przerwa kawowa
18:30 - 20:00 Raporty Branżowe i Gala Konkursowa
20:00 - 22:00 Spotkanie towarzyskie w foyer Teatru

Środa - 28.02.2024

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 12:00 Dzień otwarty IGSMiE PAN - wizyta w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią (ul. Wybickiego 7A, Kraków) - zapisy w punkcie rejestracji uczestników SEP w hotelu Qubus

Dzień z energetyką i OZE

Sesja Cyberbezpieczeństwa - Hotel GALAXY
Cyberbezpieczeństwo w przemyśle: nowe wyzwania i możliwości cz.III
12:00 - Wyjazd uczestników

Partnerzy: