Wizyta w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią

Wizyta w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią

W środę, w ostatni dzień 33. Szkoły Eksploatacji Podziemnej w ramach dnia otwartego IGSMiE PAN zapraszamy Państwa do Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią przy ul. Wybickiego 7A w Krakowie. Chętnych prosimy o wpisywanie się na listę, która będzie dostępna w punkcie rejestracji uczestników w hotelu Qubus.

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią to inwestycja mająca służyć poszerzeniu horyzontów badawczych Instytutu oraz jego oferty dla biznesu.

Uczestnicy będą mogli zwiedzić przede wszystkim laboratoria, których budowa pozwoliła rozwinąć nowe obszary prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych Instytutu:

  • Laboratorium Kompleksowych Badań Odpadów i Biomasy – Zachęcamy do pozostawienia własnych próbek do analizy! Laboratorium umożliwia przeprowadzenie pomiarów wartości opałowej, wilgoci oraz analizę elementarną analitów stałych lub ciekłych.
  • Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej
  • Laboratorium Badań Środowiskowych
  • Laboratorium Modelowania Inżynierskiego

W ramach działalności Centrum kontynuowane i rozwijane są dotychczasowe tematy, dotyczące np. modelowania krajowych rynków surowców i energii czy też badań mających na celu rozwój kompleksowego wykorzystania energii i wód geotermalnych. Dzięki pozyskaniu urządzeń laboratoryjnych rozwijane są badania w zakresie m.in. gospodarczego czy surowcowego wykorzystania odpadów przemysłowych, jak również wielokierunkowego wykorzystania biomasy. Rozbudowa wyposażenia Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej pozwala na dalsze poszerzenie spektrum badań geoinżynierskich, głównie metodami sejsmicznymi i georadarowymi. Z kolei utworzenie Laboratorium Modelowania Inżynierskiego umożliwia rozwój modelowania procesów geologicznych i górniczych, modelowania procesów geotermalnych i systemów energetycznych w górotworze, czy też modelowania geoinżynierskiego, z zastosowaniem wielu specjalistycznych programów, zarówno dla celów badawczych, jak i potrzeb otoczenia gospodarczego, w tym spółek górniczych i energetycznych.

23-02-2024 10:31

Partnerzy: