Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych – stateczność wyrobisk górniczych

Informacje

Data: Wtorek 27.02.2024

Godzina/Sala: 09:00 - 14:00 - B

Prowadzący: Piotr Małkowski (AGH), Sylwester Rajwa (GIG); Zbigniew Niedbalski (AGH), Piotr Głuch (PRO-KOM)

Galeria zdjęć z sesji

Od lat sesje tematyczne poświęcone problematyce utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych stanowią nieodłączny punkt programu kolejnych edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Tegoroczna odsłona sesji została powołana na kanwie sesji pn. Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych, a obrady nad tematyką dotyczącą stateczności wyrobisk górniczych zaplanowano na drugi dzień Szkoły, wtorek 27 lutego 2024 r.

Obrady sesji odbędą się w bloku 5-godzinnym, stąd organizacyjnie zaplanowano nieformalny podział sesji na dwie części z dedykowanym czasem na dyskusje i przerwę kawową.

 

Część poranną sesji poprowadzą prof. dr hab. inż. Piotr Małkowski oraz dr inż. Sylwester Rajwa.

Część południową sesji poprowadzą prof. dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski oraz dr inż. Piotr Głuch.

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:15 Sławomir Brózda - DREMEX Sp. z o.o., Piotr Głuch - PRO-KOM, Andrzej Mikołaj, Robert Siewierski - DREMEX Sp. z o.o. Rozwiązania obudowy ŁPzm w trudnych warunkach geologiczno – górniczych (konstrukcje, badania, zastosowania) video
9:15 - 9:30 Sebastian Toman, Marian Rosa - PGG SA, KWK ROW, Ruch Rydułtowy Zastosowanie obudowy ŁPzm dla drążenia wyrobisk przyścianowych w trudnych warunkach tąpaniowych na przykładzie KWK ROW Ruch Rydułtowy video
9:30 - 9:45 Zbigniew Niedbalski, Piotr Małkowski, Kornel Frydrych, Łukasz Bednarek - Akademia Górniczo-Hutnicza Rozpory międzyodrzwiowe - mała rzecz, duże znaczenie video
9:45 - 10:00 Sławomir Brózda - DREMEX Sp. z o.o., Piotr Głuch - PRO-KOM, Beniamin Szczepaniec - WOST Ostrowiec Świętokrzyski, Mariusz Żądło - ETG Sp. z o.o. Wzmocnione rozwiązania obudów łukowych spłaszczonych ŁPSp, ŁPSpW, ŁPSpA, ŁPSpN, ŁPSp3R dla praktyki ich stosowania w trudnych warunkach geologiczno – górniczych głębokich kopalń video
10:00 - 10:15 Maciej Karaśkiewicz, Adam Rozmus, Zbigniew Lewandowski - PGG SA Zastosowanie wielowariantowej obudowy o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych typu ŁPZiem do wyrobisk drążonych w trudnych warunkach geologiczno-górniczych w KWK Mysłowice-Wesoła video
10:15 - 10:30 Piotr Głuch - PRO-KOM, Robert Łazarczyk, Adam Ratajczak, Anna Sylwestrzak, Jarosław Sobik - JSW SA, KWK Knurów-Szczygłowice Doświadczenia w stosowaniu obudów w przecinkach ścianowych z analizą układów skalnych i rodzajów konstrukcji obudowy na przestrzeni około 25 lat w warunkach JSW SA KWK "Knurów-Szczygłowice" video
10:30 - 10:45 Michał Majda - JSW SA, Marek Rotkegel - Główny Instytut Górnictwa, Mieczysław Winch - Główna Komisja Budownictwa Górniczego SITG Zastosowanie betonu natryskowego wczesopodporowego ze zbrojeniem rozproszonym jako obudowy wstępnej celem zapewnienia poprawy stateczności wyrobisk korytarzowych w trudnych warunkach górniczo-geologicznych w JSW S.A. video
10:45 - 11:00 Dyskusja
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 11:45 Paweł Ficek - PGG SA, KWK Piast-Ziemowit, Ruch Ziemowit Konwergencja wyrobiska utrzymywanego w jednostronnym otoczeniu zrobów w zastosowaniem odmiennych systemów kotwienia wysokiego w warunkach PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit video
11:45 - 12:00 Paweł Budzyński - PGG SA, KWK Piast-Ziemowit, Ruch Ziemowit, Henryk Kuźma, Anna Wierciuch-Głuch - DSI Schaum Chemie Światłowodowy system pomiarowy DSI-FORBS (Fiber Optic Rock Bolts System) zastosowany w PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit video
12:00 - 12:15 Michał Antoniuk, Bartosz Marciniak - LW Bogdanka SA System monitoringu górotworu oparty na technologii fotonicznej video
12:15 - 12:30 Wiktor Wiśniowiecki - Advanced Industrial Technologies Sp. z o.o. Zwiększenie stateczności górniczych wyrobisk przygotowawczych przy eksploatacji słabo nachylonych pokładów węgla w kopalniach Polski z wykorzystaniem stref rozładowania video
12:30 - 12:45 Michał Marciniak - LW Bogdanka SA Wpływ degradacji stateczności wyrobisk kapitalnych w filarze szybowym na stateczność rury szybowej (modelowanie numeryczne) video
12:45 - 13:00 Daniel Ciemała - JSW SA, KWK Knurów-Szczygłowice, Piotr Głuch - PRO-KOM, Marek Jendryś - Politechnika Śląska, Adam Ratajczak - JSW SA, KWK Knurów-Szczygłowice Obudowa wyrobisk długotrwałych w świetle badań "in situ" - wymagania i kierunki rozwoju video
13:00 - 13:15 Piotr Orzechowski - LW Bogdanka SA Automatyzacja pakowania linii produkcji mieszanki do wykładki mechanicznej video
13:15 - 13:30 Marcin Mikołajczyk, Krzysztof Filipowicz, Arkadiusz Frymarkiewicz - JSW SA, KWK Pniówek, Dawid Ozga - PBSz SA, Piotr Głuch - PRO-KOM Uwarunkowania techniczno – technologiczne zastosowania obudowy łukowo – prostej w konstrukcji podporowo – kotwiowej dla odgałęzienia zlokalizowanego na poziomie 1000 w warunkach JSW SA KWK ”Pniówek” video
13:30 - 14:00 Dyskusja

Partnerzy: