Transformacja cyfrowa i AI w przemyśle – Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu i eksploatacji surowców

Informacje

Data: Wtorek 27.02.2024

Godzina/Sala: 09:00 - 14:00 - D

Prowadzący: Paulina Lewińska (AGH / University of York), Jan Blachowski (Politechnika Wrocławska)

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:20 Sergii Anufriiev, Wioletta Koperska, Paweł Stefaniak - KGHM CUPRUM Sp. z o. o., Paweł Stefanek - KGHM Polska Miedź SA Rozwój platformy Internetu Rzeczy w monitoringu i ocenie stateczności zbiorników odpadów poflotacyjnych video
9:20 - 9:40 Marcin Pawlik, Tobias Rudolph - Technische Hochschule Georg Agricola Koncepcja długookresowego geomonitoringu środowiska po zakończeniu działalności górniczej na przykładzie kopalni Prosper-Haniel video
9:40 - 10:00 Marcin Maksymowicz, Katarzyna Jabłońska, Wojciech Kaczan, Marcin Jakubowicz - Four Point Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż - badania prowadzone w firmie Four Point oraz rozwój aplikacji TerraEye video
10:00 - 10:20 Beata Hejmanowska - Akademia Górniczo-Hutnicza Dokładność klasyfikacji w uczeniu maszynowym na przykładzie klasyfikacji pokrycia terenu na terenach górniczych video
10:20 - 10:40 Jakub Ciążela - Instytut Nauk Geologicznych PAN - referat zaproszony Wykorzystanie teledetekcji, w tym spektroskopii i geofizyki, oraz sztucznej inteligencji do poszukiwania rud na Księżycu, Marsie i planetoidach video
10:40 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 11:20 Wioletta Koperska, Maria Stachowiak, Paweł Stefaniak - KGHM CUPRUM Sp. z o. o., Paweł Śliwiński, Tomasz Wolański - KGHM Polska Miedź SA Budowa modelu analitycznego na potrzeby prowadzenia bazy Rejestru Zdarzeń na Maszynie z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego video
11:20 - 11:40 Damian Chmura - Uniwersytet Bielsko-Bialski, Artur Dyczko, Dominik Galica - IGSMiE PAN, Gabriela Woźniak - Uniwersytet Śląski Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych do predykcji parametrów węgla koksowego video
11:40 - 12:00 Jerzy Jagoda, Krzysztof Stankiewicz - ITG Komag, Mariusz Hetmańczyk - Politechnika Śląska Algorytmy trasowania sieci sensorycznych stosowanych do diagnostyki maszyn i urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem video
12:00 - 12:20 Aleksandra Babaryka - Montanuniversitat Leoben, Institut fur Bergbaukunde Data-science in subsidence engineering: problems and applications, Illustrated on the example of development of a subsidence prediction method video
12:20 - 12:40 Katarzyna Jabłońska, Marcin Maksymowicz, Wojciech Kaczan, Dariusz Tanajewski, Makary Musiałek, Paulina Dziubek - Four Point MineCam - zastosowanie teledetekcji w połączeniu z uczeniem maszynowym do monitoringu obszarów górniczych video
12:40 - 13:00 Jakub Ceglarek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do analizy lotniczych danych hiperspektralnych i zdjęć satelitarnych video
13:00 - 13:20 Magdalena Łucka - Akademia Górniczo-Hutnicza Możliwości wykorzystania sieci neuronowych i satelitarnych zobrazowań radarowych do monitorowania ruchów poziomych video

Partnerzy: