Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych – zagrożenie tąpaniami i sejsmiczne

Informacje

Data: Poniedziałek 26.02.2024

Godzina/Sala: 14:00 - 16:30 - B

Prowadzący: Zenon Pilecki (IGSMiE PAN)

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:20 Nikodem Szlązak, Justyna Swolkień - Akademia Górniczo-Hutnicza Wpływ rosnącej skali zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo prowadzenia robót w kopalniach podziemnych AD 2024 video
14:20 - 14:40 Grzegorz Mutke - Główny Instytut Górnictwa Badanie sejsmiczności indukowanej eksploatacją górniczą przy użyciu różnych technik pomiarowych na przykładzie epizodu EPOS-MUSE2 video
14:40 - 15:00 Artur Słomian - JSW SA, KWK Borynia-Zofiówka-Bzie Wpływ zaszłości eksploatacyjnych i zaburzeń tektonicznych na aktywność sejsmiczną w wybranych wyrobiskach JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Bzie" video
15:00 - 15:20 Michał Gierlotka - PGG SA, KWK Sośnica, Krzysztof Misz - PGG SA, KWK Mysłowice-Wesoła, Adam Rozmus - KWK Mysłowice-Wesoła Wyznaczanie względnych współczynników amplifikacji dla wartości szczytowych przyspieszenia drgań gruntu w oparciu o relację tłumienia dla wybranego rejonu GZW video
15:20 - 15:40 Jacek Lewandowski, Adam Rozmus, Zbigniew Lewandowski - PGG SA, KWK Mysłowice-Wesoła Ocena zagrożenia tąpaniami i wstrząsami w czasie prowadzenia eksploatacji pokładu grubego w okresie wzmożonej aktywności sejsmicznej oraz stosowana profilaktyka tąpaniowa zwalczania tych zagrożeń, na przykładzie ściany 05Aw w pokładzie 510 w PGG S.A. Odział KWK Mysłowice-Wesoła video
15:40 - 16:00 Krzysztof Fuławka, Piotr Mertuszka, Marcin Szumny, Marcin Paterek - KGHM CUPRUM Sp. z o. o., Robert Michułka - KGHM Polska Miedź SA, O/ZG Lubin Autonomiczny system akcelerometryczny do określania prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych w rejonach o wysokim stopniu zagrożenia tąpaniami video
16:00 - 16:20 Łukasz Pientka, Rafał Zych - PGG SA, KWK Ruda, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Mirosław Maciaszek - Politechnika Śląska Analiza możliwości określenia maksymalnego bezpiecznego czasu użycia aparatów ucieczkowych w oparciu o przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13794 video
16:20 - 16:30 Podsumowanie sesji

Partnerzy: