Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

Biuletyn XXVII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Planowanie i harmonogramowanie produkcji górniczej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Informacje

Data: Poniedziałek 26.02.2018

Godzina/Sala: 13:30 - 19:00 - C

Prowadzący: dr inż. Artur Krawczyk - AGH, Robert Rożek - KGHM Polska Miedź S.A.

Galeria zdjęć z sesji

Obszar projektowania robót górniczych, planowania produkcji oraz harmonogramowania robót udostępniająco-przygotowawczych i eksploatacyjnych jest kluczową działalnością przedsiębiorstwa górniczego, na której bazują pozostałe obszary, m.in. sporządzanie strategii, planowanie krótko i długoterminowe działalności, planistyka wszystkich ogniw technologicznych, prognozy ekonomiczne, inwestycje, zakupy, gospodarka remontowa czy też zarządzanie ryzykiem. Głównym celem biznesowym zastosowania nowoczesnych rozwiązań IT w tym obszarze jest usprawnienie procesu planowania poprzez wprowadzenie narzędzi wspomagających wielowariantowe projektowanie wyrobisk górniczych i harmonogramowania produkcji, opartych na szczegółowym rozpoznaniu geologicznym złoża, dostarczających informacji potrzebnych do wyboru optymalnego wariantu działania i umożliwiających dynamiczną aktualizację planów w przypadku zmiany warunków rynkowych działalności górniczej. W obecnej sytuacji na rynku wydobywczym pojawia się konieczność takiego planowania wydobycia, które pozwoli zoptymalizować proces produkcyjny poprzez stabilizację parametrów jakościowych urobku czy też uelastycznienie produkcji, aby możliwe było jej dostosowanie do zmieniającej się sytuacji na rynku zarówno w Polsce jak i na świecie.

 

Wieloletnie działania Szkoły Eksploatacji Podziemnej związane z promowaniem idei informatyzacji górnictwa doprowadziły do nawiązania współpracy z największymi światowymi producentami oprogramowania dedykowanego dla planowania i harmonogramowania eksploatacji. Jej efekty to między innymi ich aktywne uczestnictwo w obradach wielu poprzednich Szkół a także wdrożenie ich rozwiązań w polskich kopalniach podziemnych. Dyskusji zostanie poddana m. in. rola współczesnych rozwiązań IT w procesie pozyskiwania koncesji w szczególności przy ocenie wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Planowane jest także wystąpienie dotyczące możliwości zastosowania współczesnych rozwiązań IT w ocenie ekonomicznej inwestycji górniczych.

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
13:30 - 13:45 Marcin Mrzygłód - KGHM Polska Miedź S.A. Cyfrowa droga KGHM do kopalni przyszłości – ewolucja czy rewolucja?! video
13:45 - 14:00 Mateusz Twardowski - KGHM Polska Miedź S.A. Trzeci wymiar geologii złoża rud miedzi video
14:00 - 14:15 Janusz Kubina, Zbigniew Stach - JSW S.A. KWK Knurów - Szczygłowice Wpływ rozpoznania geologicznego na udostępnienie złoża na przykładzie kopalni Knurów-Szczygłowice video
14:15 - 14:30 Paweł Hoffmann - KGHM Polska Miedź S.A. Model 3D złoża soli kamiennej „Bądzów” video
14:30 - 14:45 Ewa Siata - PRGW Sp. z o.o. Model złoża i dokumentacja geologiczna na podstawie danych gromadzonych przez dwa stulecia działalności górniczej video
14:45 - 15:00 Mateusz Klimek - LW Bogdanka S.A. Projektowanie i planowanie drążenia wyrobisk korytarzowych w środowisku Datamine Studio 5D Planner video
15:00 - 15:15 Adam Agatowski - KGHM Polska Miedź S.A. Modelowanie 3D wyrobisk górniczych na przykładzie wyrobisk solnych video
15:15 - 15:30 Piotr Piotrów, Dariusz Mróz - KGHM Polska Miedź S.A. Harmonogramowanie robót górniczych w złożu soli kamiennej "Bądzów" w wykorzystaniem narzędzi informatycznych video
15:30 - 15:45 Artur Krawczyk - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Koncepcja modernizacji map górniczych bazująca na wzbogaceniu ich treści wraz z zastosowaniem technologii bazy danych przestrzennych video
15:45 - 16:00 Dyskusja
16:00 - 16:15 Piotr Piotrów, Dariusz Mróz - KGHM Polska Miedź S.A. Harmonogramowanie robót eksploatacyjnych w złożu rud miedzi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 3D i 2D video
16:15 - 16:30 Mariusz Czaja, Krzysztof Sokalla - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Nowa funkcja działu mierniczego-geologicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym z zastosowaniem nowych narzędzi w zakładach JSW S.A. video
16:30 - 16:45 Paweł Kosydor - KGHM Polska Miedź S.A. Wykorzystanie technologii ETL w procesach przetwarzania danych na potrzeby Planowania Produkcji Górniczej video
16:45 - 17:00 Dawid Wróbel - LW Bogdanka S.A. Koordynacja robót przygotowawczych i eksploatacyjnych jako istotny element planowania strategicznego w LW Bogdanka S.A. video
17:00 - 17:15 Michal Krotofil, Wiktor Kumosiński, Maciej Kwiecień, Arkadiusz Mikutel, Przemysław Budakiewicz - KGHM Polska Miedź S.A. Źródła informacji o warunkach geologiczno-górniczych video
17:15 - 17:30 Dominik Galica, Jarosław Kulpa - IGSMiE PAN Wymagania stawiane przed rozwiązaniami IT do modelowania złoża i planowania eksploatacji w polskich kopalniach węgla kamiennego video
17:30 - 17:45 Wojciech Iwaśków - KGHM Polska Miedź S.A. Cyfrowa transformacja – zaadoptuj lub zgiń! video
17:45 - 18:00 Dyskusja

Partnerzy: