Złoty sponsor/partner:

biuletyn

Biuletyn XXVII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVII SEP
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Planowanie i harmonogramowanie produkcji górniczej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Informacje

Data: Poniedziałek 26.02.2018

Godzina/Sala: 13:30 - 19:00 - C

Prowadzący: dr inż. Artur Krawczyk - AGH, Robert Rożek - KGHM Polska Miedź S.A.

Obszar projektowania robót górniczych, planowania produkcji oraz harmonogramowania robót udostępniająco-przygotowawczych i eksploatacyjnych jest kluczową działalnością przedsiębiorstwa górniczego, na której bazują pozostałe obszary, m.in. sporządzanie strategii, planowanie krótko i długoterminowe działalności, planistyka wszystkich ogniw technologicznych, prognozy ekonomiczne, inwestycje, zakupy, gospodarka remontowa czy też zarządzanie ryzykiem. Głównym celem biznesowym zastosowania nowoczesnych rozwiązań IT w tym obszarze jest usprawnienie procesu planowania poprzez wprowadzenie narzędzi wspomagających wielowariantowe projektowanie wyrobisk górniczych i harmonogramowania produkcji, opartych na szczegółowym rozpoznaniu geologicznym złoża, dostarczających informacji potrzebnych do wyboru optymalnego wariantu działania i umożliwiających dynamiczną aktualizację planów w przypadku zmiany warunków rynkowych działalności górniczej. W obecnej sytuacji na rynku wydobywczym pojawia się konieczność takiego planowania wydobycia, które pozwoli zoptymalizować proces produkcyjny poprzez stabilizację parametrów jakościowych urobku czy też uelastycznienie produkcji, aby możliwe było jej dostosowanie do zmieniającej się sytuacji na rynku zarówno w Polsce jak i na świecie.

 

Wieloletnie działania Szkoły Eksploatacji Podziemnej związane z promowaniem idei informatyzacji górnictwa doprowadziły do nawiązania współpracy z największymi światowymi producentami oprogramowania dedykowanego dla planowania i harmonogramowania eksploatacji. Jej efekty to między innymi ich aktywne uczestnictwo w obradach wielu poprzednich Szkół a także wdrożenie ich rozwiązań w polskich kopalniach podziemnych. Dyskusji zostanie poddana m. in. rola współczesnych rozwiązań IT w procesie pozyskiwania koncesji w szczególności przy ocenie wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Planowane jest także wystąpienie dotyczące możliwości zastosowania współczesnych rozwiązań IT w ocenie ekonomicznej inwestycji górniczych.

Partnerzy: