Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

Biuletyn XXVII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Sesja Laureatów Konkursu im. Prof. Bolesława Krupińskiego pod patronatem Przeglądu Górniczego

Informacje

Data: środa 28.02.2018

Godzina/Sala: 09:00 - 13:00 - B

Prowadzący: dr inż. Albin Zdanowski

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:20 Piotr Krawczyk, Joanna Krzemień - Główny Instytut Górnictwa Bilans dochodów publicznych kreowanych w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 2013-2015 video
9:20 - 9:40 Artur Guzy, Agnieszka Malinowska - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Paweł Ulmaniec - Kopalnia Soli, Ryszard Hejmanowski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Przestrzenna analiza między poziomowej migracji pustki poeksploatacyjnej w ujęciu probabilistycznym video
9:40 - 10:00 Józef Pyra, Michał Dworzak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Bartosz Papiński - KGHM Polska Miedź SA. Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW video
10:00 - 10:20 Tomasz Kowal, Adam Barański - Polska Grupa Górnicza S.A., Andrzej Tor - Becker Warkop Standaryzacja dokumentowania skutków wstrząsów górniczych w budynkach i obiektach infrastruktury technicznej warunkiem rozwoju skali intensywności drgań GSI GZWKW video
10:20 - 10:30 Dyskusja
10:30 - 11:00 Przerwa
11:00 - 11:20 Andrzej Kowalski, Piotr Polanin, Andrzej Walentek - Główny Instytut Górnictwa Deformacje powierzchni spowodowane częściową eksploatacją w górnictwie węgla kamiennego video
11:20 - 11:40 Dariusz Ignacy - Główny Instytut Górnictwa Metoda oceny zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych i pogórniczych video
11:40 - 12:00 Andrzej Walentek, Zbigniew Lubosik - Główny Instytut Górnictwa Optymalizacja obudowy wyrobisk przyścianowych zlokalizowanych na głębokości większej niż 1000 m video
12:00 - 12:20 Marek Płonka, Sylwester Rajwa, Zbigniew Lubosik - Główny Instytut Górnictwa Ocena pracy obudowy zmechanizowanej na podstawie danych z monitoringu ciśnień i postępu sekcji
12:20 - 12:40 Krzysztof Gromysz - Politechnika Śląska Wpływ wstrząsów terenu górniczego oraz obciążeń stałych i zmiennych na zabytkową wieżę
12:40 - 13:00 Stanisław Trenczek - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Ocena poziomu zagrożeń metanowego i pożarami endogenicznymi w rejonach ścian przewietrzanych z doświeżaniem wylotowego prądu powietrza w świetle obowiązujących przepisów video

Partnerzy: