Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

Biuletyn XXVII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Warsztaty: Innowacyjne rozwiązania w inwentaryzacji przyrodniczej i obserwacjach stanu środowiska

Informacje

Data: Wtorek 27.02.2018

Godzina/Sala: 09:00 - 13:00 - Piano

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński, dr inż. Ryszard Kozakiewicz, AGH

Galeria zdjęć z sesji

Informacja o środowisku odgrywa ważną rolę zarówno w podejmowaniu trafnych decyzji strategicznych jak i w wielu procedurach związanych z procesem inwestycyjnym. Dostęp do aktualnych i kompletnych danych o walorach i zasobach stanowi podstawę ocen oddziaływania na środowisko oraz strategii eksploatacji zasobów geologicznych i przyrodniczych. Szybki rozwój technologii w zakresie monitoringu umożliwia pozyskiwanie coraz większej ilości, coraz dokładniejszych danych przy niższych kosztach. Rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wraz z miniaturyzacją urządzeń monitoringowych i pomiarowych otwiera możliwości powszechnego dostępu do wysokiej jakości informacji o przestrzeni oraz zjawiskach geofizycznych i przyrodniczych. Umożliwia szybki i tani monitoring składowisk i obiektów przemysłowych oraz dostęp do stref zagrożeń. Dla pełnego wykorzystania nowych możliwości konieczny jest jednak rozwój zarówno metodyk pomiarowych i interpretacji jak też optymalizacja systemów wspomagania decyzji w zakresie projektowania i zarządzania misjami UAV dla specyficznych zastosowań przemysłowych.

 

W ramach sesji "Innowacyjne rozwiązania w inwentaryzacji przyrodniczej i obserwacjach stanu środowiska” zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii dla pozyskiwania danych o środowisku dla potrzeb zarządzania terenami górniczymi oraz realizacji ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ). Przyspieszenie i zwiększenie dokładności danych pozyskiwanych na potrzeby inwentaryzacji przyrody ożywionej oraz monitoringu przekształceń środowiska na terenach górniczych jest istotnym czynnikiem przyspieszającym wykonywanie OOŚ i zwiększającym ich wiarygodność. Inwentaryzacja przyrodnicza jest procesem czasochłonnym i wymagającym znacznego nakładu pracy ekspertów, szczególnie w przypadku inwestycji o dużym obszarze potencjalnego oddziaływania. Wykorzystanie technik GPS, UAV oraz coraz dokładniejszych zobrazowań satelitarnych umożliwia skrócenie czasu i kosztów opracowań. W sesji omówiony zostanie również zakres informacji o środowisku dostępny w geoportalach i możliwości ich wykorzystania w opracowaniu ocen oddziaływania na środowisko i w zarządzaniu środowiskowym.

 

Zapraszamy firmy, ośrodki badawcze i naukowców zajmujących się tworzeniem i wykorzystaniem informacji o środowisku do prezentacji swoich osiągnięć na forum konferencji.

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:20 Ryszard Kozakiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Zasoby informacyjne INSPIRE w realizacji ocen oddziaływania na środowisko video
9:20 - 9:40 Michał Kłos - PRGW Sp. z o.o. SoftMine Ewid jako narzędzie wspomagające zarządzanie relacjami z lokalną społecznością posiadającą nieruchomości położone w zbiegu wpływów działalności górniczej video
9:40 - 10:00 Dominik Galica, Jarosław Kulpa - IGSMiE PAN Wielowariantowa ocena wpływu inwestycji na środowisko z wykorzystaniem współczesnych rozwiązań IT video
10:00 - 10:20 Karolina Kossakowska, Katarzyna Grzesik - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Metodyka analizy cyklu życia w ocenie aspektów środowiskowych kopalń video
10:20 - 10:40 Marek Bogacki, Robert Oleniacz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Ocena wpływu działalności górniczej na jakość powietrza atmosferycznego w kontekście ubiegania się o koncesję na działalność wydobywczą video
10:40 - 11:00 Dyskusja
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 11:50 Stanisław Gruszczyński - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Zagrożenia dla gleb z tytułu oddziaływania górnictwa i problem prognozowania następstw video
11:50 - 12:10 Paulina Lewińska - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Badania termowizyjne obiektu unieszkodliwiana odpadów wydobywczych na przykładzie LW Bogdanka S.A. video
12:10 - 12:30 Witold Kuźnicki - MGGP Aero Sp. z o.o. Wykorzystanie Lotniczego Skaningu Laserowego do monitoringu wysokości terenów górniczych video
12:30 - 12:50 Kamil Kaczorowski - Colidrone Sp. z o. o. Wykorzystanie dronów w ocenie oddziaływania górnictwa na środowisko video
12:50 - 13:00 Dyskusja

Partnerzy: