Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

Biuletyn XXVII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Warsztaty: Droga do koncesji na działalność poszukiwawczą i wydobywczą – bariery i uwarunkowania – jak skutecznie pozyskać koncesję?

Informacje

Data: Poniedziałek 26.02.2018

Godzina/Sala: 13:30 - 19:00 - Piano

Prowadzący: dr hab. inż. Jacek Sobczyk, prof. IGSMiE PAN, Piotr Wojtacha, Wiceprezes WUG

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
13:30 - 13:50 Hubert Schwarz - Departament Polityki Surowcowej i Analiz Ministerstwa Środowiska Perspektywy zmian w polityce koncesyjnej – koncesja przyjazna przedsiębiorcy video
13:50 - 14:10 Rafał Misztal - Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska Koncesje na działalność wydobywczą – standardy
14:10 - 14:30 Cezary Bachowski - KGHM Polska Miedź S.A. Droga do koncesji na wydobywanie rud miedzi – bariery i uwarunkowania – jak skutecznie pozyskać koncesję (KGHM Polska Miedź SA) video
14:30 - 14:50 Remigiusz Ziarno - PGG S.A. W drodze po nowe koncesje – szanse i zagrożenia video
14:50 - 15:10 Małgorzata Waksmańska - Wyższy Urząd Górniczy Kompetencje nadzoru górniczego w procesie udzielania koncesji video
15:10 - 15:30 Janusz Orlof - Wyższy Urząd Górniczy Warunki określone w koncesjach górniczych a ruch zakładu górniczego video
15:30 - 16:00 Przerwa
16:00 - 16:20 Agnieszka Stężały - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Praktyczne doświadczenia w ocenie oddziaływania górnictwa na środowisko video
16:20 - 16:40 Ryszard Kozakiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Rola ocen oddziaływania na środowisko w publicznej dyskusji nad dużymi projektami górniczymi video
16:40 - 17:00 Ada Słodkowska-Łabuzek - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Rola RDOŚ w procedurze koncesyjnej video
17:00 - 17:30 Marek Kucharczyk - Zakład Ochrony Przyrody, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Iwona Gąsak - Studium Doktoranckie, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS Siedliska przyrodnicze, flora i fauna w ocenach oddziaływania górnictwa węgla kamiennego na środowisko video
17:30 - 17:50 Agnieszka Pawłowska - Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o. Wymagania środowiskowe dla eksploatacji w parku krajobrazowym oraz w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 – podsumowanie prowadzonych działań video
17:50 - 18:10 Leszek Wątor Miejsce hydrogeologii w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko video

Partnerzy: