Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

Biuletyn XXVII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Zagrożenia naturalne – destabilizacja wydobycia cz. I

Informacje

Data: Wtorek 27.02.2018

Godzina/Sala: 09:00 - 13:00 - B

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:20 Nikodem Szlązak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wpływ zagrożeń aerologicznych na bezpieczeństwo i stabilność wydobycia w kopalniach węgla kamiennego video
9:20 - 9:40 Stanisław Wasilewski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Stan zagrożenia metanowego w zrobach zasobowych ścian jako czynnik destabilizacji procesu produkcyjnego video
9:40 - 10:00 Nikodem Szlązak, Stanisław Wasilewski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Przyczyny zapalenia metanu w kopalni węgla kamiennego na wybranych przykładach video
10:00 - 10:20 Mirosław Wierzbicki - Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Jarosław Rutkowski, Adam Szkoda - Jastrzebska Spółka Węglowa S.A. Wykorzystanie badań sorpcyjnych metanu na węglu do oceny stanu zagrożenia zjawiskami gazogeodynamicznymi na przykładzie pomiarów wykonanych w kopalni „Budryk” video
10:20 - 10:40 Dariusz Gruchot - Jastrzebska Spółka Węglowa S.A. Koncepcja odmetanowania pokładów węgla otworami wiertniczymi w KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice na przykładzie chodnika badawczego 16b w pokł. 405/1 i 405/3 oraz chodnika badawczego 16a w pokł 407/3 video
10:40 - 11:00 Nikodem Szlązak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Ocena funkcjonowania systemów klimatyzacji wyrobisk górniczych w polskich kopalniach video
11:00 - 11:20 Krzysztof Krzemień - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Realizacja zapotrzebowania na wodę o odpowiednich parametrach temperaturowych w celu zasilenia urządzeń chłodniczych lokalnych. Rozwiązanie hydrotechniczne KWK „Knurów – Szczygłowice” ruch Knurów w ramach upraszczania sieci wentylacyjnej video
11:20 - 11:40 Józef Juszczyk - BamarPol, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Morcinek-Słota - Politechnika Śląska, Mirosław Maciaszek - BamarPol Zwalczanie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – wdrożenie pneumatycznego dozownika pyłu typu DJP – wnioski i wyzwania video
11:40 - 12:00 Józef Juszczyk - BamarPol, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota - Politechnika Śląska Badania wentylatorów lutniowych typu ADF o wysokiej sprawności i wydajności video

Partnerzy: