Główny Partner SEP

Program

Program XXXI SEP

Czytaj
Program XXXI SEP

biuletyn

Biuletyn XXXI SEP - kwiecień 2022

Czytaj
Biuletyn XXXI SEP - kwiecień 2022

biuletyn

XXXI SEP - styczeń 2022

Czytaj
XXXI SEP - styczeń 2022
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Program

Poniedziałek - 11.04.2022

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 13:10 Sesja Plenarna: Transformacja energetyczna i cyfrowa
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:30 Obrady w sesjach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
Sesja im. prof. Walerego Goetla: Likwidacja kopalń - i co dalej ?
Geomatyka Górnicza – 15 lat Komisji Geomatyki Górniczej
System Magazynowania Energii szansą nowoczesnego górnictwa
GÓRNICTWO w Polsce jest i będzie OK
Cyberbezpieczeństwo 4.0
16:30 - 19:00 Obrady w sesjach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych
Geomatyka Górnicza – 15 lat Komisji Geomatyki Górniczej
System Magazynowania Energii szansą nowoczesnego górnictwa
GÓRNICTWO w Polsce jest i będzie OK
Cyberbezpieczeństwo 4.0
19:00 - 20:00 Kolacja
20:15 - 21:30 Wieczór z jazzem, hotel Qubus, sala D+E, godz. 20.15
Koncert zespołu Orchestra Dedicated
21:30 - Wieczór Szkoły Eksploatacji Podziemnej
Klub Milestone, poziom -1

Wtorek - 12.04.2022

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 11:30 Obrady w sesjach
Metan z kopalń - uwarunkowania prawne, monitoring, wychwytywanie i utylizacja
Górnicze instalacje technologiczne i przeciwpożarowe stosowane w budownictwie szybowym
Monitoring, łączność i zasilanie w podziemnych zakładach górniczych
Drogi zmian w mechanizacji procesów produkcyjnych w kopalniach podziemnych
Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych
Bioróżnorodność szansą na zrównoważoną transformację regionów górniczych
11:30 - 14:00 Obrady w sesjach
Metan z kopalń - uwarunkowania prawne, monitoring, wychwytywanie i utylizacja
Poprawa efektywności energetycznej i rozwój OZE w działaniach przedsiębiorstw górniczych
Monitoring, łączność i zasilanie w podziemnych zakładach górniczych
Drogi zmian w mechanizacji procesów produkcyjnych w kopalniach podziemnych
Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych
Bioróżnorodność szansą na zrównoważoną transformację regionów górniczych
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 15:15 Wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego
16:00 - 20:00 Raporty Branżowe
Gala Konkursowa
20:00 - Spotkanie towarzyskie w foyer Teatru

Środa - 13.04.2022

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
08:30 - 12:00 Wycieczka techniczna: Centrum Energetyki AGH
09:00 - 12:00 Warsztaty: Planowanie górnicze z narzędziami Deswik
12:00 - Wyjazd uczestników

Środa - 13.04.2022

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
08:30 - 12:00 Wycieczka techniczna: Centrum Energetyki AGH
09:00 - 12:00 Warsztaty: Planowanie górnicze z narzędziami Deswik
12:00 - Wyjazd uczestników

Partnerzy: