Mining Knowledge Tournament

Partnerzy Turnieju

Podczas XXIII edycji Szkoły odbędzie się organizowane już po raz drugi z udziałem studentów uczelni zagranicznych Międzynarodowe Spotkanie Studentów Wydziałów Górniczych – World Mining Students Meeting Kraków 2014, którego kulminacją będzie IX Turniej Wiedzy Górniczej.

World Mining Students Meeting Kraków 2014 jest inicjatywą Szkoły Eksploatacji Podziemnej, której głównym celem jest stworzenie warunków współpracy dla młodych adeptów górnictwa, nawiązanie przyjacielskich kontaktów, wymiana doświadczeń oraz wiedzy. Dodatkowo dla zacieśnienia świeżo nawiązanych kontaktów naukowych przedstawiciele zaproszonych delegacji będą mogli wystąpić w specjalnej sesji naukowej zorganizowanej w ramach obrad XXIII SEP w piątek, tj. 28 lutego 2014 roku i zaprezentować w niej referaty na temat górnictwa i edukacji górniczej kraju ojczystego. Całość obrad będzie online transmitowana do Internetu.

W World Mining Students Meeting Kraków 2014 oraz towarzyszącym mu Turnieju uczestniczyć będą studenci z kierunków o specjalności górniczej. Liczba reprezentujących dany Wydział studentów nie może przekroczyć trzech osób. Zwycięzca Konkursu zdobywa atrakcyjną główną nagrodę Szkoły Eksploatacji Podziemnej na rok 2014.

Swój udział potwierdziły reprezentacje Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej, National Mining University of Ukraine, VŠB-Technical University of Ostrava, Technische Universität Bergakademie Freiberg, National Mineral Resources University St. Petersburg, University of Belgrade oraz University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” z Bułgarii.

Podczas pobytu w Krakowie studenci oraz opiekunowie będą mogli wziąć udział w bogatym programie technicznym i kulturalnym, obejmującym m.in. zwiedzanie Starego Miasta, Wawelu, Kopalni Soli Wieliczka, a także wyjazd do ZG Sobieski i Kopalni Wapienia Czatkowice.

Podczas odbywającej się w piątek 28.02 sesji studenckiej uczestnicy World Mining Students Meeting będą mieli możliwość wygłoszenia prezentacji na temat wystarczalności surowców mineralnych w swoich krajach oraz związanej z tym przyszłości przemysłu górniczego.

Szczegółowe informacje…

Partners: