Główny Partner SEP

Program

Program XXXI SEP

Czytaj
Program XXXI SEP

biuletyn

Biuletyn XXXI SEP - kwiecień 2022

Czytaj
Biuletyn XXXI SEP - kwiecień 2022

biuletyn

XXXI SEP - styczeń 2022

Czytaj
XXXI SEP - styczeń 2022
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych

Informacje

Data: Wtorek 12.04.2022

Godzina/Sala: 09:00 - 14:10 - E

Prowadzący: Zbigniew Burtan (AGH), Piotr Wojtacha (WUG)

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:20 Janusz Bohosiewicz, Dawid Kroker - PGG SA, KWK Murcki-Staszic Innowacyjny sposób monitoringu zagrożenia pożarowego w PGG SA, KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki Staszic video
9:20 - 9:40 Grzegorz Brudny, Tomasz Lankocz - MAS Sp. z o. o. Poprawa bezpieczeństwa w wyrobiskach ścianowych na przykładzie mobilnej wiertnicy ścianowej typu MWS video
9:40 - 10:00 Marek Więckowski - Główny Instytut Górnictwa Ocena zagrożenia pożarowego w fazie zagrzewania i wychładzania węgla video
10:00 - 10:20 Marcin Smołka - Główny Instytut Górnictwa Prognozowanie strumienia ciepła od zrobów ścian eksploatacyjnych video
10:20 - 10:40 Magdalena Rozmus - ITG KOMAG Zmniejszenie narażenia pracowników na pył węglowy w kopalniach podziemnych video
10:40 - 11:00 Wojciech Bajda - PGG SA, KWK Sośnica Wyzwalanie energii sejsmicznej przed wstrząsami wysokoenergetycznymi w oparciu o teorię odkształceń Benioffa video
11:00 - 11:10 Dyskusja
11:10 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 11:50 Piotr Mertuszka - KGHM CUPRUM Sp. z o. o., Piotr Kondoł - KGHM Polska Miedź SA Nowe podejście do strzelań odprężających z wykorzystaniem zapalników elektronicznych w warunkach kopalń LGOM video
11:50 - 12:10 Damian Borgieł, Damian Bera, Dariusz Włodarczyk, Artur Poręba - PGG SA, KWK Murcki-Staszic Doświadczenia w zakresie stosowania pasywnej i aktywnej profilaktyki tąpaniowej w trakcie prowadzenia eksploatacji odprężającej ścianą 3b-S w III-przystropowej warstwie pokładu 510 w polu S w PGG SA, Oddział KWK Staszic-Wujek video
12:10 - 12:30 Mateusz Ćwiękała - PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy, Sławomir Olechowski - PGG SA Oddział KWK ROW, Michał Wcisło - PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy Analiza efektywności strzelań torpedujących na przykładzie profilaktyki prowadzonej w rejonie ściany IV-E-E1 w pokładzie 703/1-2 video
12:30 - 12:50 Artur Słomian, Marian Zmarzły - JSW SA, KWK Borynia-Zofiówka Kształtowanie się zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami w czasie eksploatacji pokładów węgla wzdłuż uskoku Jastrzębskiego w kopalniach JSW SA
12:50 - 13:10 Grzegorz Smolnik - Politechnika Śląska, Anna Wierciuch-Głuch - DSI Underground Niezawodne, wytrzymałe i pełne wklejenie kotew linowych i strunowych - doświadczenia DSI Underground w stosowaniu kleju tiksotropowego umożliwiającego łatwą i pewną iniekcję przy wysokim kotwieniu video
13:10 - 13:30 Grzegorz Smolnik - Politechnika Śląska, Anna Wierciuch-Głuch - DSI Underground Racjonalne wykorzystanie ładunków klejowych. Jak nie stracić a wiele zyskać? Wpływ jakości ładunku, właściwego czasu jego mieszania i temperatury aplikacji na jakość zakotwienia – doświadczenia DSI Underground video
13:30 - 13:50 Dariusz Lubryka - KGHM Polska Miedź SA, O/ZG Lubin / Politechnika Wrocławska Pomiary nośności obudowy kotwowej rozprężnej o różnych konstrukcjach głowic w poligonach badawczych ZG Lubin video
13:50 - 14:00 Krzysztof Kuczowicz, Tomasz Śpiewak, Damian Dziuba - PGG SA, oddział ZGRI Krzywienie otworów kierunkowych oraz wpływ usytuowania odcinków horyzontalnych względem frontu ściany IIC w KWK „Staszic-Wujek” na strumień objętościowy metanu w otworach oraz potencjał do wykorzystania wierceń kierunkowych w zakresie rozpoznania zalegania pokładów węgla video
14:00 - 14:10 Dyskusja

Partnerzy: