Raporty nt. stanu górnictwa podziemnego w Polsce w roku 2018

Raporty nt. stanu górnictwa podziemnego w Polsce w roku 2018

Raporty: „Górnictwo węgla kamiennego w Polsce 2018”„Górnictwo rud miedzi i srebra w Polsce 2018” oraz „Górnictwo rud cynku i ołowiu w Polsce 2018” są efektem agregacji danych statystycznych oraz badań własnych prowadzonych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

https://min-pan.krakow.pl/raporty-nt-stanu-gornictwa-podziemnego-w-polsce-w-roku-2018/

Zapraszamy do lektury!

 

08-10-2019 11:47

Partnerzy: