Główny Partner SEP

Program

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXVIII SEP - wrzesień 2019

Czytaj
XXVIII SEP - wrzesień 2019
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Program

Poniedziałek - 24.02.2020

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 13:00 Sesja Plenarna: Transformacja energetyczna – trendy i praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:30 Obrady w sesjach
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
Na drodze do zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych
Innowacje są w nas - Doktoraty wdrożeniowe w KGHM Polska Miedź SA
Nowoczesne technologie pomiaru i modelowania 3D cz. I
CSR – górnictwo a jego otoczenie społeczne – szanse i wyzwania
Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie – cz. I: Długotrwałe wyrobiska korytarzowe na dużej głębokości
16:30 - 19:00 Obrady w sesjach
Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Zarządzanie łańcuchem dostaw dziś i w przyszłości
Inteligentne metody wielowymiarowej analizy danych w kopalniach podziemnych
Nowoczesne technologie pomiaru i modelowania 3D cz. II
Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie – cz. II: Chodniki przyścianowe
18:30 - 19:30 Spotkanie Komisji Geomatyki Górniczej - sala G
19:00 - 20:00 Kolacja
20:00 - Wieczór Szkoły Eksploatacji Podziemnej:
Spektakl Teatru Ludowego pt.: "Wszystko o mężczyznach" w reżyserii Tomasza Obary
Spotkanie koleżeńskie w klubie Mile Stone (poziom -1)

Wtorek - 25.02.2020

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 14:00 Obrady w sesjach
Nowe wyzwania w specjalistycznym budownictwie podziemnym
Doskonalenie systemów transportu urobku - w kierunku poprawy efektywności wydobycia
Górnictwo wobec rewolucji cyfrowej: technologiczno-organizacyjne aspekty procesów innowacyjnych
Woda - kluczowy problem w strategii działania i likwidacji kopalń
Zasilanie, łączność i monitoring w podziemnej eksploatacji złóż
Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie – cz. III: Obudowy kotwowe i podporowo-kotwowe
Zagrożenia naturalne w górnictwie podziemnym cz. I
Górnictwo wobec rewolucji cyfrowej: Zarządzanie projektami – praktyka działania
Metan – źródło energii i zagrożenie
Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie – cz. IV: Wyrobiska specjalne
Warsztaty: Modelowanie 3D
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 16:00 Wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego
16:00 - 17:30 Panel dyskusyjny: "Polsce potrzebny jest węgiel - jak długo i dlaczego?"
17:30 - 19:30 Sesja w Teatrze i Raporty Branżowe

1. Dariusz Modrzejewski, PBSz: 75 lat Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA
2. Mirosław Skibski, ARP: Raport nt. stanu górnictwa węgla kamiennego
3. Radosław Stach, KGHM Polska Miedź SA: Raport nt. stanu górnictwa rud miedzi
4. Alicja Stefaniak, Dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, WUG: Raport nt. stanu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie

Badanie opinii uczestników SEP 2020

Gala Konkursowa:
- Konkurs Bezpieczna Kopalnia
- Konkurs im. Prof. Bolesława Krupińskiego
- Turniej Wiedzy Górniczej
- Wręczenie wyróżnień SEP 2020
19:25 - 19:30 Zdjęcie Uczestników SEP 2020
19:30 - 21:00 Koncert Galowy:
Orkiestra Reprezentacyjna AGH
Orkiestra koleŻeńska Les Femmes
21:00 - Spotkanie Towarzyskie

Środa - 26.02.2020

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
05:30 - Wycieczki techniczne - wyjazd
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 12:00 Obrady w sesjach
Zagrożenia naturalne w górnictwie podziemnym cz. II
09:00 - 17:30 Obrady w sesjach
Post-Mining Perspectives: Capture and Use of Abandon Mine Methane and Mine Reclamation and Revitalization of Post Mining Areas
12:00 - Wyjazd uczestników SEP 2020

Wtorek - 25.02.2020

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 - 14:00 Obrady w sesjach
Nowe wyzwania w specjalistycznym budownictwie podziemnym
Doskonalenie systemów transportu urobku - w kierunku poprawy efektywności wydobycia
Górnictwo wobec rewolucji cyfrowej: technologiczno-organizacyjne aspekty procesów innowacyjnych
Woda - kluczowy problem w strategii działania i likwidacji kopalń
Zasilanie, łączność i monitoring w podziemnej eksploatacji złóż
Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie – cz. III: Obudowy kotwowe i podporowo-kotwowe
Zagrożenia naturalne w górnictwie podziemnym cz. I
Górnictwo wobec rewolucji cyfrowej: Zarządzanie projektami – praktyka działania
Metan – źródło energii i zagrożenie
Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie – cz. IV: Wyrobiska specjalne
Warsztaty: Modelowanie 3D
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 16:00 Wyjazd do Teatru im. J. Słowackiego
16:00 - 17:30 Panel dyskusyjny: "Polsce potrzebny jest węgiel - jak długo i dlaczego?"
17:30 - 19:30 Sesja w Teatrze i Raporty Branżowe

1. Dariusz Modrzejewski, PBSz: 75 lat Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA
2. Mirosław Skibski, ARP: Raport nt. stanu górnictwa węgla kamiennego
3. Radosław Stach, KGHM Polska Miedź SA: Raport nt. stanu górnictwa rud miedzi
4. Alicja Stefaniak, Dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia, WUG: Raport nt. stanu bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie

Badanie opinii uczestników SEP 2020

Gala Konkursowa:
- Konkurs Bezpieczna Kopalnia
- Konkurs im. Prof. Bolesława Krupińskiego
- Turniej Wiedzy Górniczej
- Wręczenie wyróżnień SEP 2020
19:25 - 19:30 Zdjęcie Uczestników SEP 2020
19:30 - 21:00 Koncert Galowy:
Orkiestra Reprezentacyjna AGH
Orkiestra koleŻeńska Les Femmes
21:00 - Spotkanie Towarzyskie

Środa - 26.02.2020

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
05:30 - Wycieczki techniczne - wyjazd
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 12:00 Obrady w sesjach
Zagrożenia naturalne w górnictwie podziemnym cz. II
09:00 - 17:30 Obrady w sesjach
Post-Mining Perspectives: Capture and Use of Abandon Mine Methane and Mine Reclamation and Revitalization of Post Mining Areas
12:00 - Wyjazd uczestników SEP 2020

Partnerzy: