Główny Partner SEP

Program

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXVIII SEP - wrzesień 2019

Czytaj
XXVIII SEP - wrzesień 2019
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Turniej Wiedzy Górniczej

Jak to od kilkunastu lat bywa, jednym z punktów Szkoły Eksploatacji Podziemnej będzie kolejna, 15. edycja Turnieju Wiedzy Górniczej.

W jury konkursu zasiądą dr inż. Jacek Korski (FAMUR SA) oraz dr hab. inż. Jacek Sobczyk, prof. IGSMiE PAN.

Konkurs odbędzie się w języku polskim, w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 40 pytań we wtorek, 25 lutego o godz. 10tej w sali G w hotelu Qubus.

W przypadku braku rozstrzygnięcia pierwszych trzech miejsc odbędzie się dogrywka.

Literatura konkursu:

1. J.M. Galvin Ground Engineering, Principles and Practices for Underground Coal Mining, Springer International Publishing, Switzerland, 2016

2. Jan Butra, Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami, 2010, Wrocław : Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe.

3. Prawo geologiczne i górnicze oraz akty wykonawcze do ustawy (Rozporządzenia) – http://www.wug.gov.pl/prawo/nowe_pgg

4. Szeroko rozumiana wiedza dotycząca obecnego stanu górnictwa w Polsce i na Świecie, ze szczególnym naciskiem na górnictwo węgla kamiennego, rud miedzi oraz rud cynku i ołowiu.

Patronat medialny nad Turniejem Wiedzy Górniczej sprawować będą, jak w poprzednich latach, redakcje Trybuny Górniczej i portalu nettg.pl

 

Partnerzy: