Referaty firmy COIG S.A.

Informujemy, że referat “Rozszerzenie logistyki materiałowej o śledzenie materiałów pod ziemią w zakładach górniczych” Pana Stanisława Rymaszewskiego z firmy COIG zostanie wygłoszony w sesji “Nowe techniki i technologie – część I” we wtorek (24.02.2015) o godzinie 12:30 w sali D+E, natomiast referat “Bilansowanie produkcji kopalń z wykorzystaniem Systemu Wag Magazynowych” Pana Piotra Matkowskiego również z firmy COIG zaprezentowany zostanie w sesji “Transport i odstawa” w środę (25.02.2015) o godzinie 12:30 w sali D+E.

20-02-2015 10:07

Partners: