International Mining Forum

W ramach XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej odbędzie się sesja International Mining Forum 2015.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Forum Górniczego związana będzie z szeroko rozumianym specjalistycznym budownictwem podziemnym. W ramach wystąpień fachowcy z branży przedstawią tematykę związaną z realizacją oraz funkcjonowaniem wyrobisk udostępniających. Podczas sesji wystąpią przedstawiciele przemysłu m. in. z Chin, Niemiec, Serbii i Słowenii. Tematyka zgłoszonych referatów obejmuje:

  • uwarunkowania geologiczno-hydrogeologiczne oraz techniczne funkcjonowania szybów
  • wykorzystanie maszyn typu TBM do głębienia upadowych
  • przegląd technologii budowy szybów
  • uwarunkowania prognozowania deformacji w szybie
  • budowa szybów w zagłębiu miedziowym w specyficznych warunkach monokliny przedsudeckiej
  • bieżąca eksploatacja szybów i upadowych
  • nowa generacja urządzeń do głębienia i pogłębiania szybów
  • porównanie kosztów inwestycyjnych szyb-upadowa

Sesja odbędzie się w hotelu Qubus, w dwóch częściach:

1. część w środę 25.02. w godz 14.00-19.00;

2. część w czwartek 26.02. w godz. 8.00-12.00.

Szczegółowe informacje dot. IMF 2015 znajdziecie Państwo na stronie imf.net.pl.

Zapraszamy do udziału w sesji!

Partners: