Information for authors

Uprzejmie informujemy, że XXIV SEP odbędzie się w dniach 23-27.02.2015 r. w Krakowie, w hotelu QUBUS.

Zgłaszanie referatów i prezentacji

Tytuł i streszczenie referatu lub prezentacji należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza online:

Ważne terminy

 • zgłaszanie tematów referatów – 25.01.2015 r.
 • przesłanie referatów – 31.01.2015 r. na adres szkola@min-pan.krakow.pl w formie zgodnej z wymaganiami edytorskimi (wg: „wskazowki_2015” i „formatka_2015”)
 • normalna opłata konferencyjna – do 25.01.2015 r.
 • podwyższona opłata konferencyjna – po 25.01.2015 r.

Karta uczestnictwa

Karta uczestnictwa jest do pobrania tutaj

Tematyka sesji

Zapraszamy do zgłaszania referatów zgodnych z następującą tematyką:

 • Sesja plenarna pt. „Górnictwo podziemne – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”
 • Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż
 • Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności branży górniczej w Polsce
 • Człowiek i środowisko
 • Metan, wentylacja i klimatyzacja kopalń
 • Informatyka w górnictwie
 • Monitoring procesów podziemnej eksploatacji złóż
 • Transport i odstawa urobku
 • Geomatyka górnicza
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie
 • Optymalizacja w elektroenergetyce i gospodarce energetycznej kopalń
 • Uwarunkowania formalnoprawne, techniczne i środowiskowe prowadzenia robót strzałowych
 • Eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych
 • Dobre praktyki – przecinki rozruchowe
 • Obudowa kotwiowa jako sposób obniżenia kosztów wydobycia
 • International Mining Forum 2015
Ponadto w programie SEP 2015
 • Seminarium: „Wpływ wstrząsów górniczych na powierzchnię – ocena, skala sejsmiczności, prognozy, przeciwdziałanie”
 • Otwarte posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN z tematem wiodącym „Drogi i manowce Prawa geologicznego i górniczego”
 • Sesja młodych adeptów sztuki górniczej – najlepsze i najciekawsze referaty V Studenckiej Sesji Naukowej Górników (2014)
 • Sesja naukowa uczestników World Mining Students Meeting Kraków 2015

Partners: