Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Doświadczenia PGG SA w zakresie transportu ludzi przy wykorzystaniu ciągników akumulatorowych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o.

Data: Poniedziałek 25.02.2019

Sesja: Doskonalenie systemów transportu urobku

Godzina/Sala: 16:45 - 17:00 - G


Tytuł: Doświadczenia PGG SA w zakresie transportu ludzi przy wykorzystaniu ciągników akumulatorowych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o.

Title: Experience of PGG S.A. in underground personnel transport implemented by means of a battery driven haulage , manufactured by Becker - Warkop Sp. z o. o.

Autorzy: Bernard Krakowczyk, Leszek Żyrek - Becker-Warkop Sp. z o.o., Jan Zdziebko - PGG SA, Lucjan Borowiec - PGG SA, KWK Mysłowice-Wesoła

Streszczenie:

STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono doświadczenia uzyskane przy wdrożeniu opracowanych przez Becker-Warkop Sp. z o.o. ciągników akumulatorowych typu CA – 190 zastosowanych w dołowym systemie transportu kolejkami podwieszanymi. Ciągniki te przeznaczone są do pracy w podziemnych zakładach górniczych w polach metanowych i niemetanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ciągniki mogą być opcjonalnie wyposażone w innowacyjną technologię mobilnego oświetlenia stacji osobowych i materiałowych oraz bezprzewodowe radiowe sterowanie ciągnikiem. W referacie przedstawiono doświadczenia uzyskane podczas eksploatacji ciągników w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny. Podkreślono zalety transportu przy wykorzystaniu ciągników akumulatorowych.

Materiały:

Partnerzy: