Główny Partner SEP

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Program

Poniedziałek - 25.02.2019

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
09:00 - 10:00 Przerwa kawowa
10:00 - 13:00 Sesja plenarna - Górnictwo wobec wyzwań COP24
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 16:30 Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż cz. I
Wyzwania techniczne jako skutek rosnącej skali zagrożeń naturalnych cz. I
Górnictwo 4.0 - KGHM Polska Miedź SA
Formalnoprawne, techniczne i organizacyjne aspekty likwidacji kopalń cz. I
Od rozpoznania złoża do budowy kopalni
CSR – górnictwo a jego otoczenie społeczne - szanse i wyzwania
16:30 - 19:00 Górnictwo 4.0 - Węgiel kamienny
Wyzwania techniczne jako skutek rosnącej skali zagrożeń naturalnych cz. II
Panel dyskusyjny dotyczący stosowania obudowy kotwowej
Formalnoprawne, techniczne i organizacyjne aspekty likwidacji kopalń cz. II
Monitoring i raportowanie - źródło danych analitycznych
Doskonalenie systemów transportu urobku
19:00 - 20:00 Kolacja
20:00 - Wieczór Szkoły Eksploatacji Podziemnej
Spektakl "Wszystko o kobietach" w reżyserii Pawła Szumca (aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie)

Wtorek - 26.02.2019

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
08:00 - 14:00 Warsztaty - Analiza danych
09:00 - 11:30 Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Wyzwania techniczne jako skutek rosnącej skali zagrożeń naturalnych cz. III
Specjalistyczne budownictwo podziemne cz. I
Dobre praktyki w wykonywaniu przecinek rozruchowych, technologicznych i likwidacyjnych cz. I
Panel dyskusyjny – Warsztat iZIP w KGHM
11:30 - 14:00 Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż cz. II
Poprawa efektywności procesów produkcyjnych
Specjalistyczne budownictwo podziemne cz. II
Dobre praktyki w wykonywaniu przecinek rozruchowych, technologicznych i likwidacyjnych cz. II
Warsztaty - Analiza danych
Panel dyskusyjny – Warsztat iZIP w KGHM
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 16:00 Wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego
16:00 - 16:15 "Górniczy sojusz po nowoczesność" - podpisanie listu intencyjnego JSW SA, KGHM Polska Miedź SA, LW Bogdanka SA

Podpisanie porozumienia pomiędzy ABB a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN o utworzeniu Centrum Kompetencyjnego
16:15 - 17:30 Panel dyskusyjny - Strategie przedsiębiorstw górniczych

Uczestnicy dyskusji:
Daniel Ozon – Prezes Zarządu JSW S.A.
Artur Wasil – Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.
Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Andrzej Paniczek – Wiceprezes PGG S.A.
Andrzej Okoń – Wiceprezes Zarządu Tauron Wydobycie S.A.
Alina Wołoszyn – Partner KPMG sp. z o.o.
17:30 - 19:00 Interaktywne badanie opinii uczestników SEP 2019 na temat sytuacji górnictwa … i nie tylko

Raporty branżowe

Gala Konkursowa:
- Konkurs Bezpieczna Kopalnia
- Konkurs im. Prof. Bolesława Krupińskiego
- Turniej Wiedzy Górniczej
- Wręczenie wyróżnień SEP 2019

Wspólne zdjęcie uczestników SEP 2019
19:00 - 20:00 Zahipnotyzuj mnie - Piosenki Zygmunta Koniecznego" w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej (aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie)
20:00 - Spotkanie Towarzyskie

Środa - 27.02.2019

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Warsztaty - Modelowanie geologiczne złoża z użyciem narzędzia ABB Minescape
Warsztaty - Zarządzanie majątkiem przy pomocy ABB Ability Ellipse
10:00 - 18:00 International Mining Forum - Coal Mine Methane as a Valuable Energy Source
13:00 - Zakończenie konferencji

Wtorek - 26.02.2019

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
08:00 - 14:00 Warsztaty - Analiza danych
09:00 - 11:30 Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Wyzwania techniczne jako skutek rosnącej skali zagrożeń naturalnych cz. III
Specjalistyczne budownictwo podziemne cz. I
Dobre praktyki w wykonywaniu przecinek rozruchowych, technologicznych i likwidacyjnych cz. I
Panel dyskusyjny – Warsztat iZIP w KGHM
11:30 - 14:00 Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż cz. II
Poprawa efektywności procesów produkcyjnych
Specjalistyczne budownictwo podziemne cz. II
Dobre praktyki w wykonywaniu przecinek rozruchowych, technologicznych i likwidacyjnych cz. II
Warsztaty - Analiza danych
Panel dyskusyjny – Warsztat iZIP w KGHM
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 16:00 Wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego
16:00 - 16:15 "Górniczy sojusz po nowoczesność" - podpisanie listu intencyjnego JSW SA, KGHM Polska Miedź SA, LW Bogdanka SA

Podpisanie porozumienia pomiędzy ABB a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN o utworzeniu Centrum Kompetencyjnego
16:15 - 17:30 Panel dyskusyjny - Strategie przedsiębiorstw górniczych

Uczestnicy dyskusji:
Daniel Ozon – Prezes Zarządu JSW S.A.
Artur Wasil – Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.
Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
Andrzej Paniczek – Wiceprezes PGG S.A.
Andrzej Okoń – Wiceprezes Zarządu Tauron Wydobycie S.A.
Alina Wołoszyn – Partner KPMG sp. z o.o.
17:30 - 19:00 Interaktywne badanie opinii uczestników SEP 2019 na temat sytuacji górnictwa … i nie tylko

Raporty branżowe

Gala Konkursowa:
- Konkurs Bezpieczna Kopalnia
- Konkurs im. Prof. Bolesława Krupińskiego
- Turniej Wiedzy Górniczej
- Wręczenie wyróżnień SEP 2019

Wspólne zdjęcie uczestników SEP 2019
19:00 - 20:00 Zahipnotyzuj mnie - Piosenki Zygmunta Koniecznego" w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej (aktorzy Teatru Ludowego w Krakowie)
20:00 - Spotkanie Towarzyskie

Środa - 27.02.2019

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Warsztaty - Modelowanie geologiczne złoża z użyciem narzędzia ABB Minescape
Warsztaty - Zarządzanie majątkiem przy pomocy ABB Ability Ellipse
10:00 - 18:00 International Mining Forum - Coal Mine Methane as a Valuable Energy Source
13:00 - Zakończenie konferencji

Partnerzy: