Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Formalnoprawne, techniczne i organizacyjne aspekty likwidacji kopalń

Informacje

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
- Janusz Gałkowski - Biuro Zarządu SRK S.A. Formalnoprawne aspekty działalności SRK SA
- Jacek Szuścik - Biuro Zarządu SRK S.A. Perspektywy rozwoju SRK SA
- Beata Barszczowska - Biuro Zarządu SRK S.A. Aspekty finansowe likwidacji kopalń
- Wojciech Frank - Administracja Zasobów Mieszkaniowych Gospodarka mieszkaniowa
- Dariusz Wójcik - Biuro Zarządu SRK S.A. Likwidacja szybów i odwadnianie
- Maciej Szymczak - Biuro Zarządu SRK S.A. Zagospodarowanie majątku
- Jarosław Kwieciński - Biuro Zarządu SRK S.A. Restrukturyzacja zatrudnienia
- Wiesław Rzepecki - Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Rekultywacja terenów pogórniczych
- Stanisław Konsek - KWK "Jas-Mos" Zagospodarowanie metanu
- Antoni Czapnik - Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Zagrożenia wodne

Partnerzy: