Złoty Partner SEP 2018:

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Schładzanie powietrza wlotowego w klimatyzacji kopalń afrykańskich

Data: Poniedziałek 25.02.2019

Sesja: Wyzwania techniczne jako skutek rosnącej skali zagrożeń naturalnych cz. I

Godzina/Sala: 15:00 - 15:15 - B


Tytuł: Schładzanie powietrza wlotowego w klimatyzacji kopalń afrykańskich

Autorzy: Dariusz Obracaj - AGH

Streszczenie:

Światowa technika klimatyzacji kopalń głębokich związana jest głównie z wytwarzaniem i przesyłaniem chłodziwa do miejsc odbioru ciepła w rejonach prowadzonych robót górniczych. Chłodziwem jest zazwyczaj woda zwana wodą lodową. Do schłodzenia wody stosuje się zwykle ziębiarki wody ale również wykorzystuje się lód, który najczęściej jest akumulatorem energii chłodniczej.
Rozwiązania techniczne wykorzystywania chłodziwa do odbioru ciepła są różne i zależą głównie od stosowanej technologii robót górniczych w kopalni. W kopalniach wykorzystujących głównie napędy hydrauliczne w procesach górniczych stosuje się przede wszystkim otwarte obiegi chłodziwa, a w kopalniach z napędami elektrycznymi lub spalinowymi dominują obiegi zamknięte. Nie jest to jednak regułą i tam gdzie zużywa się wodę technologiczną w procesach technologicznych dąży się do obniżenia jej temperatury.
W głębokich kopalniach złota, platyny, miedzi w Republice Południowej Afryki stosuje się różne rozwiązania klimatyzacyjnej. W referacie przedstawiono główną strategię klimatyzacji kopalń afrykańskich uzależnioną od temperatury pierwotnej górotworu.
Na przykładzie trzech kopalń wytwarzających moc chłodniczą od 60 do 140 MW omówiono sposoby wytwarzania i wykorzystania chłodziwa. Zwrócono uwagę na schładzanie powietrza wlotowego do kopalni. Omówiono technologię schładzania powietrza doprowadzanego do szybu wdechowego. Wskazano granicę efektywności klimatyzacji przy schładzaniu powietrza wlotowego.

Materiały:

Partnerzy: