Odbiór Roll-up’ów

Odbiór Roll-up’ów

Informujemy, że nieodebrane roll-up’y reklamowe można odebrać na portierni Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN przy ul. J. Wybickiego 7A w Krakowie.

02-03-2023 10:33

Partnerzy: