XVII Turniej Wiedzy Górniczej

Jak to od kilkunastu lat bywa, jednym z punktów Szkoły Eksploatacji Podziemnej będzie kolejna, 17. edycja Turnieju Wiedzy Górniczej, gdzie zmierzą się z sobą studenci trzech polskich uczelni kształcących na kierunkach górniczych.

W jury konkursu zasiądą dr inż. Jacek Korski oraz dr hab. inż. Jacek Sobczyk, prof. IGSMiE PAN.

Konkurs odbędzie się w języku polskim, w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 40 pytań w poniedziałek, 27 lutego o godz. 17tej w sali G w hotelu QubusW przypadku braku rozstrzygnięcia pierwszych trzech miejsc odbędzie się dogrywka.

Literatura konkursu:

1. J.M. Galvin Ground Engineering, Principles and Practices for Underground Coal Mining, Springer International Publishing, Switzerland, 2016

2. Jan Butra, Eksploatacja złoża rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami, 2010, Wrocław : Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe.

3. Prawo geologiczne i górnicze oraz akty wykonawcze do ustawy (Rozporządzenia) – http://www.wug.gov.pl/prawo/nowe_pgg

4. Szeroko rozumiana wiedza dotycząca obecnego stanu górnictwa w Polsce i na Świecie, ze szczególnym naciskiem na górnictwo węgla kamiennego oraz rud miedzi.

Partnerzy: