Program

Poniedziałek - 27.02.2023

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - 10:00 Rejestracja uczestników
09:00 - 17:00 Cyberpoligon – CloudWars - Hotel Galaxy
10:00 - 13:00 Sesja Plenarna: Nowe Oblicze Energetyki w świetle transformacji górnictwa
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 19:00 Cyberbezpieczeństwo cz.I - Hotel Galaxy
14:00 - 16:30 Obrady w sesjach:
Nowe Oblicze Energetyki w świetle transformacji górnictwa - Magazyny Energii
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
Sesja im. prof. Walerego Goetla: Środowiskowe problemy funkcjonowania i likwidacji kopalń
Geomatyka Górnicza cz.I
GÓRNICTWO OK - branża zrównoważonego rozwoju (ekonomia, środowisko, ludzie)
16:30 - 19:00 Obrady w sesjach:
Nowe Oblicze Energetyki w świetle transformacji górnictwa - Magazyny Energii
Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
Transformacja cyfrowa i AI w przemyśle
Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych
GÓRNICTWO OK - branża zrównoważonego rozwoju (ekonomia, środowisko, ludzie)
19:00 - 20:00 Kolacja
20:15 - Wieczór Szkoły Eksploatacji Podziemnej (sala D+E)

Koncert Sławomira Zubrzyckiego Opus II

Wtorek - 28.02.2023

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:00 - 13:00 Cyberbezpieczeństwo cz.II - Hotel Galaxy
09:00 - 11:30 Obrady w sesjach:
Metan z kopalń węgla w Polsce – stan obecny i spodziewane konsekwencje wprowadzenia proponowanej regulacji unijnej w tym zakresie
Transformacja energetyczna regionów górniczych
Monitoring, łączność i zasilanie w podziemnych zakładach górniczych
Drogi zmian w mechanizacji procesów produkcyjnych w kopalniach podziemnych
Wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych
Geomatyka Górnicza cz.II (w godzinach 10:00-12:00)
11:30 - 14:00 Obrady w sesjach:
Metan z kopalń węgla w Polsce – stan obecny i spodziewane konsekwencje wprowadzenia proponowanej regulacji unijnej w tym zakresie
Transformacja energetyczna regionów górniczych
Monitoring, łączność i zasilanie w podziemnych zakładach górniczych
Drogi zmian w mechanizacji procesów produkcyjnych w kopalniach podziemnych
Budownictwo podziemne
14:00 - 15:00 Obiad
15:00 - 15:15 Przejazd do Teatru im. J. Słowackiego
16:00 - 20:00 Raporty Branżowe i Gala Konkursowa

Sesja w Teatrze im. J. Słowackiego
Gala Konkursowa
20:00 - 22:00 Spotkanie Towarzyskie (foyer Teatru)

Środa - 01.03.2023

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:30 - 11:00 Obrady w sesjach
Cyberbezpieczeństwo cz.III - Hotel Galaxy
12:00 - Wyjazd uczestników

Środa - 01.03.2023

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 09:00 Śniadanie
09:30 - 11:00 Obrady w sesjach
Cyberbezpieczeństwo cz.III - Hotel Galaxy
12:00 - Wyjazd uczestników

Partnerzy: