Algorytmy trasowania sieci sensorycznych stosowanych do diagnostyki maszyn i urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem

Data: Poniedziałek 27.02.2023

Sesja: Transformacja cyfrowa i AI w przemyśle

Godzina/Sala: 18:15 - 18:30 - B


Tytuł: Algorytmy trasowania sieci sensorycznych stosowanych do diagnostyki maszyn i urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem

Title: Algorithms for routing sensor networks used for diagnostics of machines and devicesworking in explosion hazard zones

Autorzy: Jerzy Jagoda, Krzysztof Stankiewicz - Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Mariusz Hetmańczyk - Politechnika Śląska

Streszczenie:

W referacie przedstawiono koncepcję algorytmu trasowania sieci sensorycznej działającej w strefach zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. W tak rozbudowanych sieciach niezbędne jest odpowiednie zorganizowanie transmisji informacji w celu zapewnienia niezawodności działania, elastycznej konfiguracji i bezpieczeństwa eksploatacji. Szczególnie istotne jest zapewnienie niezawodności działania sieci sensorowych pracujących w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Rozwiązaniem tego problemu są inteligentne algorytmy routingu. Przedstawiono modele sprzętowe węzłów sieci oraz ich środowisko programistyczne. Przedstawiono próby implementacji algorytmów trasowania w modelach węzłów sieci oraz ich analizę.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: