Badania nad wdrożeniem monitoringu geometrii zmechanizowanej obudowy w ścianie wydobywczej

Data: Wtorek 28.02.2023

Sesja: Monitoring, łączność i zasilanie w podziemnych zakładach górniczych

Godzina/Sala: 10:15 - 10:30 - C


Tytuł: Badania nad wdrożeniem monitoringu geometrii zmechanizowanej obudowy w ścianie wydobywczej

Title: Research on the implementation of monitoring of the geometry of powered support in the mining wall

Autorzy: Konrad Trzop - PGG SA, KWK Ruda, Ruch Bielszowice, Dawid Szurgacz - PGG SA, KWK ROW, Ruch Chwałowice, Jacek Kowalczuk - PGG SA, KWK Ruda, Łukasz Bazan, Norbert Wojnar, Mateusz Rosół - Centrum Hydrauliki DOH

Streszczenie:

Sekcja obudowy zmechanizowanej jest najważniejszą maszyną w kompleksie ścianowym, w skład której wchodzi również kombajn oraz przenośnik zgrzebłowy. Zmechanizowana obudowa ścianowa realizuje dwie funkcje, pierwszą jest przenoszenie obciążenia wynikającego z nacisku warstw skalnych. Drugą jest przemieszczanie pozostałych maszyn za postępem ściany. Realizowane jest to poprzez odpowiednio przygotowany układ hydrauliczny siłowników połączonych z konstrukcją. Badania nad rozwojem układu pomiarowego dla monitorowania parametrów pracy zmechanizowanej obudowy ścianowej oparto głównie o uzyskane dane z warunków rzeczywistych. W tym celu przygotowano układ pomiarowy dla zmechanizowanej obudowy ścianowej. Elementy konstrukcyjne, które zostały objęte pomiarem to stropnica, spągnica, układ lemniskatów oraz osłona oddzawałowa. W tym zakresie wybrano ścianę wydobywczą, w której wyposażono sekcje obudowy zmechanizowanej w odpowiednie do tego celu przygotowane czujniki. W oparciu o przyjętą zależność matematyczną określono wysokość oraz współczynnik nachylenia podłużnego i poprzecznego dla bezpiecznej pracy zmechanizowanej obudowy ścianowej. Przeprowadzone badania w warunkach rzeczywistych potwierdziły poprawność działania układu pomiarowego

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: