Digitalizacja, cyfrowy bliźniak – rozwiązania wspierające procesy wydobywcze i przetwórcze w oparciu o platformę COMOS

Data: Wtorek 28.02.2023

Sesja: Monitoring, łączność i zasilanie w podziemnych zakładach górniczych

Godzina/Sala: 10:30 - 10:45 - C


Tytuł: Digitalizacja, cyfrowy bliźniak – rozwiązania wspierające procesy wydobywcze i przetwórcze w oparciu o platformę COMOS

Title: Digitization, digital twin - solutions supporting mining and processing processes based on the COMOS platform.

Autorzy: Marcin Płatkowski - Siemens Sp. z o.o.

Streszczenie:

Digitalizacja, cyfrowy bliźniak - rozwiązania wspierające procesy wydobywcze i przetwórcze w oparciu o platformę COMOS. Zintegrowane zarządzanie instalacją w całym cyklu życia - od inżynieringu do działania operacyjnego.
Międzynarodowa konkurencja, coraz to wyższe koszty, presja czasu, stały nacisk na poprawę produktywności i jakości - to przykłady problemów, jakim muszą sprostać inżynierowie i operatorzy instalacji podczas realizacji projektów, pamiętając o odpowiednim zarządzaniu posiadanymi danymi. Niezależnie od tego czy dotyczy to inżynierii instalacji, eksploatacji czy modernizacji, dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu COMOS, możesz zapewnić spójne i kompleksowe zarządzanie instalacją dla Twojego przedsiębiorstwa. Od projektowania procesu do zintegrowania automatyki i operacji. Istnieje wiele faz i zadań w całym cyklu życia - każde zadanie stawia przed inżynierami i operatorami określone cele. Zintegrowana Platforma COMOS oferuje właściwe rozwiązanie do każdego wyzwania.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: