Główny Partner SEP

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Doświadczenia ze stosowania obudów spłaszczonych ŁPSp w przecinkach ścianowych, skrzyżowaniach, załamaniach i poszerzeniach chodników w warunkach KWK ROW Ruch Marcel

Data: Wtorek 26.02.2019

Sesja: Dobre praktyki w wykonywaniu przecinek rozruchowych, technologicznych i likwidacyjnych cz. I

Godzina/Sala: 10:40 - 11:00 - D+E


Tytuł: Doświadczenia ze stosowania obudów spłaszczonych ŁPSp w przecinkach ścianowych, skrzyżowaniach, załamaniach i poszerzeniach chodników w warunkach KWK ROW Ruch Marcel

Title: The ŁPSp flattened arched susceptible enclosure belonging to the group of special enclosures in the conditions of the ROW Mine. The MARCEL movement has found wide application in the parent and marklow part for making reinforcing commutations of mining walls, crossings of headings, breaks and widened pavements. The solution of the housing from four arches shaped along the length by bending with two radii allows obtaining a favorable extended shape of the housing cross-section, which is characterized by high strength parameters. The casing made of four arches in the field of technology is analogous to the standard ŁP housing.

Autorzy: Adam Kryst - PGG SA, KWK ROW, Ruch Marcel, Piotr Głuch - PRO-KOM

Streszczenie:

Obudowa łukowa podatna spłaszczona typu ŁPSp należąca do grupy obudów specjalnych w warunkach kopalni ROW Ruch MARCEL znalazła szerokie zastosowanie w partii macierzystej i marklowickiej do wykonywania przecinek zbrojeniowych ścian wydobywczych, skrzyżowań wyrobisk, załamań i poszerzeń chodników. Rozwiązanie obudowy z czterech łuków ukształtowanych na długości przez gięcie dwoma promieniami pozwala uzyskać korzystny poszerzony kształt przekroju obudowy, który charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Wykonanie obudowy z czterech łuków w zakresie technologii jest analogiczne do standardowej obudowy ŁP.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: