Główny Partner SEP

Program

XXX SEP 2021

Czytaj
XXX SEP 2021

biuletyn

XXX SEP 2021

Czytaj
XXX SEP 2021
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Innowacyjne rozwiązania techniczne wdrażane przez MWM Elektro w zakresie wyposażania górniczych wyciągów szybowych

Data: Wtorek 28.09.2021

Sesja: Drugie życie szybów górniczych

Godzina/Sala: 10:35 - 10:55 - D


Tytuł: Innowacyjne rozwiązania techniczne wdrażane przez MWM Elektro w zakresie wyposażania górniczych wyciągów szybowych

Title: Innovative technical solutions implemented by MWM Elektro in the scope of equipping mining shaft hoists (hoisting machine for use in explosion hazard zones, mobile container platform, hydrostatic lubrication of bearings, technical supervision system).

Autorzy: Leszek Kowal, Michał Kobylecki, Piotr Ryndak - MWM Elektro Sp. z o.o.

Streszczenie:

W ostatnich latach firma MWM Elektro wdrożyła rozwiązania mające na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie potrzeb związanych z głębieniem i pogłębianiem szybów. Ponadto firma wdraża rozwiązania mające na celu podnoszenie niezawodności działania maszyn wyciągowych oraz bezpieczeństwa prowadzenia ruchu górniczymi wyciągami szybowymi. Opracowano maszynę wyciągową przystosowaną do zabudowy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. Maszyna B-1200/Ex/AC-2m/s jest przeznaczona do pogłębiania szybów. Kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem jest mobilna platforma kontenerowa przeznaczona do stosowania przy głębieniu szybów. Maszyna bębnowa B-3000/AC-6m/s mobilnej platformy kontenerowej, skonstruowana jest w sposób umożliwiający jej łatwe dostarczenie, a następnie w stosunkowo krótkim czasie zabudowanie w miejscu docelowym przy nowo głębionym szybie. Po zrealizowaniu tego zadania maszynę można zdemontować i przetransportować na nowy obiekt. W nowo projektowanych maszynach wyciągowych w ostatnim czasie zaczęto stosować łożyska ślizgowe z hydrostatycznym i hydrodynamicznym smarowaniem. Smarowanie hydrostatyczne utrzymywane w całym cyklu ruchu maszyny gwarantuje obniżenie tarcia pomiędzy wałem a panewką w całym zakresie prędkości. Dodatkowe smarowaniem hydrodynamiczne zwiększa niezawodność smarowania i zabezpiecza przed jego zanikiem w przypadku utraty smarowania hydrostatycznego. Wdrażany jest również system nadzoru technicznego oparty na monitoringu podstawowych parametrów ruchowych pomiędzy wałem maszyny, a łożyskiem ślizgowym. Zaimplementowane oprogramowanie diagnostyczne umożliwia wykonanie podstawowych oraz zaawansowanych analiz mierzonych sygnałów. Zastosowany system nadzoru technicznego pełni funkcję kontrolną nad kluczowymi elementami oraz zjawiskami zachodzącymi w maszynie, dodatkowo pomaga w planowaniu czynności eksploatacyjnych takich jak przeglądy, remonty czy wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: