PORTAS jako przykład lokalizacji RTLS w kopalni podziemnej

Data: Wtorek 28.02.2023

Sesja: Monitoring, łączność i zasilanie w podziemnych zakładach górniczych

Godzina/Sala: 11:45 - 12:00 - C


Tytuł: PORTAS jako przykład lokalizacji RTLS w kopalni podziemnej

Title: PORTAS, real time locating system (rtls) in underground mines

Autorzy: Antoni Wojaczek - Politechnika Śląska

Streszczenie:

W szczególnie zagrożonych rejonach kopalń podziemnych zaleca się zabudowę, systemów służących do lokalizacji dokładnej (rtls) górników tam pracujących. System PORTAS firmy SYBET może być wykorzystywany zarówno do lokalizacji strefowej jak i rtls. Wykorzystuje jednowymiarową metodę RSS lokalizacji rtls w zakresie pasma ISM 868 MHz. Wynik jest uzyskiwany przez pomiar poziomu sygnału radiowego przez kilka czytników zlokalizowanych w jednej linii. W artykule przedstawiono wyniki prób tego systemu w kopalni

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: